تغییرات زمین شناسی یازدهم برای کنکور ۱۴۰۳ ⭐️ [ مقایسه و تغییرات 1403 + شماره صفحه ]

تغییرات زمین شناسی یازدهم برای کنکور ۱۴۰۳ را در ادامه می بینید.

حتما با دقت این تغییرات کتاب درسی زمین شناسی یازدهم کنکور 1403 تجربی را مطالعه کنید.

با سایت نوین گام مرجع آموزش ابتدایی ، دبیرستان و کنکور همراه باشید.

توجه کنید که این تغییرات برای دو نسخه کتاب چاپ شده در 1400 و 1401  هستند.

 

تغییر صفحه 20 زمین شناسی یازدهم

کتاب سال 1401

20--1401

 

کتاب سال 1400

20--1400

 

تغییر صفحه 25 زمین شناسی یازدهم

کتاب سال 1401

25--1401

 

کتاب سال 1400

25--1400

 

تغییر صفحه 26 زمین شناسی یازدهم

کتاب سال 1401

26--1401

 

کتاب سال 1400

26--1400

 

تغییر صفحه 30 زمین شناسی یازدهم

کتاب سال 1401

30--1401

 

کتاب سال 1400

30--1400

 

تغییر صفحه 32 زمین شناسی یازدهم

کتاب سال 1401

32--1401

 

کتاب سال 1400

32--1400

 

تغییر صفحه 69 زمین شناسی یازدهم

کتاب سال 1401

69--1401

 

کتاب سال 1400

69--1400

 

تغییر صفحه 75 زمین شناسی یازدهم

کتاب سال 1401

75--1401

 

 

کتاب سال 1400

75--1400

 

تغییر صفحه 82 زمین شناسی یازدهم

کتاب سال 1401

82--1401

 

کتاب سال 1400

82--1400

 

تغییر صفحه 99 زمین شناسی یازدهم

کتاب سال 1401

99--1401

 

کتاب سال 1400

99--1400

 

تغییر صفحه 100 زمین شناسی یازدهم

کتاب سال 1401

100-1401

 

کتاب سال 1400

100-1400

 

 

تغییر صفحه 105 زمین شناسی یازدهم

کتاب سال 1401

105--1401

 

کتاب سال 1400

105--1400

 

اهمیت درس زمین شناسی

زمین شناسی را می توان یکی از مهم ترین درس در بین دروس کنکور تجربی دانست.

تسلط بر این درس به داوطلبان کمک زیادی می کند.

از طرفی فهم این درس و درک ساختار کامل مباحث مطرح شده ، به داوطلب کمک زیادی در ادامه تحصیل می کند.

 

وضعیت کنکور تجربی

رشته تجربی به دلیل تعداد بالای متقاضیان در چند سال اخیر رشد قابل توجهی داشته است.

از طرفی کنکور این رشته نیز با مفاهیم جدید تری در سال های گذشته روبه رو شده است که نسبت به قبل تغییرات داشته است.

بیشتر دانش آموزان هم در انتخاب رشته تمایل به تحصیل در رشته تجربی دارند.

در نتیجه قبولی در رشته های مناسب این رشته نیاز به تلاش بسیار زیادی دارد و داوطلب کنکوری باید از آمادگی کامل برخوردار باشد.

 

منبع : نوین گام
نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.