تغییرات زیست دهم برای کنکور ۱۴۰۳ ⭐️ [ مقایسه و تغییرات 1403 + شماره صفحه ]

تغییرات زیست دهم برای کنکور ۱۴۰۳ را در ادامه می بینید.

حتما با دقت این تغییرات کتاب درسی زیست دهم کنکور 1403 تجربی را مطالعه کنید.

با سایت نوین گام مرجع آموزش ابتدایی ، دبیرستان و کنکور همراه باشید.

توجه کنید که این تغییرات برای دو نسخه کتاب چاپ شده در 1400 و 1399 هستند.

 

تغییر صفحه 11 زیست دهم

کتاب سال 1400

زیست دهم چاپ 1400 صفحه 11

 

کتاب سال 1399

زیست دهم چاپ 1399 صفحه 11

 

تغییر صفحه 15 زیست دهم

کتاب سال 1400

زیست دهم چاپ 1400 صفحه 15

 

کتاب سال 1399

زیست دهم چاپ 1399 صفحه 15

اهمیت درس زیست

زیست را می توان مهم ترین درس در بین دروس کنکور تجربی دانست.

تسلط بر این درس به داوطلبان کمک زیادی می کند.

از طرفی فهم این درس و درک ساختار کامل مباحث مطرح شده ، به داوطلب کمک زیادی در ادامه تحصیل می کند.

 

وضعیت کنکور تجربی

رشته تجربی به دلیل تعداد بالای متقاضیان در چند سال اخیر رشد قابل توجهی داشته است.

از طرفی کنکور این رشته نیز با مفاهیم جدید تری در سال های گذشته روبه رو شده است که نسبت به قبل تغییرات داشته است.

بیشتر دانش آموزان هم در انتخاب رشته تمایل به تحصیل در رشته تجربی دارند.

در نتیجه قبولی در رشته های مناسب این رشته نیاز به تلاش بسیار زیادی دارد و داوطلب کنکوری باید از آمادگی کامل برخوردار باشد.

 

منبع : نوین گام
نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.