تغییرات زیست یازدهم برای کنکور ۱۴۰۳ ⭐️ [ مقایسه و تغییرات 1403 + شماره صفحه ]

تغییرات زیست یازدهم برای کنکور ۱۴۰۳ را در ادامه می بینید.

حتما با دقت این تغییرات کتاب درسی زیست یازدهم کنکور 1403 تجربی را مطالعه کنید.

با سایت نوین گام مرجع آموزش ابتدایی ، دبیرستان و کنکور همراه باشید.

توجه کنید که این تغییرات برای دو نسخه کتاب چاپ شده در 1400 و 1401  هستند.

 

تغییر صفحه 17 زیست یازدهم

کتاب سال 1401

 

17--1401

کتاب سال 1400

 

17--1400

تغییر صفحه 24 زیست یازدهم

کتاب سال 1401

 

کتاب سال 1400

 

تغییر صفحه 78 زیست یازدهم

کتاب سال 1401

78--1401

 

کتاب سال 1400

 

78--1400

تغییر صفحه 84 زیست یازدهم

کتاب سال 1401

84--1401

 

کتاب سال 1400

 

تغییر صفحه 89 زیست یازدهم

کتاب سال 1401

89--1401

 

کتاب سال 1400

89--1400

 

تغییر صفحه 98 زیست یازدهم

کتاب سال 1401

98--1401

 

کتاب سال 1400

98--1400

 

تغییر صفحه 99 زیست یازدهم

کتاب سال 1401

 

99--1401

 

کتاب سال 1400

 

99-1400

تغییر صفحه 100 زیست یازدهم

کتاب سال 1401

 

100-1401

کتاب سال 1400

 

100-1400

تغییر صفحه 101 زیست یازدهم

کتاب سال 1401

 

101--1401

کتاب سال 1400

 

101--1400

تغییر صفحه 108 زیست یازدهم

کتاب سال 1401

 

108--1401

کتاب سال 1400

 

108--1400

تغییر صفحه 109 زیست یازدهم

کتاب سال 1401

109--1401

 

کتاب سال 1400

109--1400

تغییر صفحه 110 زیست یازدهم

کتاب سال 1401

110--1401

 

کتاب سال 1400

110--1400

 

تغییر صفحه 111 زیست یازدهم

کتاب سال 1401

111--1401

 

کتاب سال 1400

111--1400

 

تغییر صفحه 132 زیست یازدهم

کتاب سال 1401

132--1401

 

کتاب سال 1400

132--1400

 

 

اهمیت درس زیست

زیست را می توان مهم ترین درس در بین دروس کنکور تجربی دانست.

تسلط بر این درس به داوطلبان کمک زیادی می کند.

از طرفی فهم این درس و درک ساختار کامل مباحث مطرح شده ، به داوطلب کمک زیادی در ادامه تحصیل می کند.

 

وضعیت کنکور تجربی

رشته تجربی به دلیل تعداد بالای متقاضیان در چند سال اخیر رشد قابل توجهی داشته است.

از طرفی کنکور این رشته نیز با مفاهیم جدید تری در سال های گذشته روبه رو شده است که نسبت به قبل تغییرات داشته است.

بیشتر دانش آموزان هم در انتخاب رشته تمایل به تحصیل در رشته تجربی دارند.

در نتیجه قبولی در رشته های مناسب این رشته نیاز به تلاش بسیار زیادی دارد و داوطلب کنکوری باید از آمادگی کامل برخوردار باشد.

 

منبع : نوین گام
نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.