تغییرات ظرفیت های پزشکی 1402 

تغییرات ظرفیت های پزشکی 1402 را در ادامه برای شما قرار دادیم.

توجه کنید که این موارد تغییرات می باشند و نه ظرفیت کل رشته های پزشکی ، چون ظرفیت کل از موارد زیر بیشتر است.

با نوین گام همراه باشید.

 

کاهش شدید ظرفیت پزشکی شهریه پرداز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ظرفیت پزشکی شهریه پرداز پارسال در هر نیمسال ۴۷ نفر امسال ۱۵ نفر

 

 افزایش ظرفیت  دانشگاه آزاد تهران

ظرفیت پزشکی آزاد تمام وقت پارسال در هر نیمسال ۱۱۴ نفر امسال ۱۳۳ نفر

 

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

ظرفیت پزشکی پارسال در هر نیمسال ۴۹ نفر امسال ۳۱ نفر

 

اضافه شدن نیمسال اول پزشکی به دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه و افزایش ظرفیت

ظرفیت پزشکی پارسال در نیمسال دوم (سال قبل فقط نیمسال دوم داشت ) ۲۰ نفر امسال نیمسال اول ۱۴ نفر و نیمسال دوم ۱۳ نفر دانشگاه

 

اضافه شدن ظرفیت علوم پزشکی مشهد

ظرفیت پزشکی پارسال در هر نیمسال ۸۵ نفر و امسال ۹۳ نفر

 

منبع : نوین گام
نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.