رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ⭐️ [ کارنامه نفر آخر + درصد لازم برای قبولی ]

کارنامه نفر آخر پذیرفته شده را به همراه درصد های لازم برای قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برای شما داوطلبان عزیز کنکوری در این مطلب تهیه کرده ایم.

این درصد ها ، حداقل درصد لازم برای قبولی است.

در پایین جدول ها هم توضیحاتی در مورد این رشته و دانشگاه برای شما عزیزان تهیه کردیم.

با سایت نوین گام مرجع آموزش ابتدایی ، دبیرستان و کنکور همراه باشید.

 

✔️ توجه : کارنامه های زیر بر اساس قبولی روزانه تهیه شده است.
✔️ این درصد ها ، درصد نفر آخر قبول شده هستند و در پایین تصویر هم محدوده رتبه مورد نیاز برای قبولی نوشته شده است.

 

درصد و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 1401

نیمسال اول ، منطقه 1 ، سال 1401

درصد و رتبه ی مورد نیاز برای قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیمسال 1 منطقه 1 سال 1401

 

نیمسال دوم ، منطقه 1 ، سال 1401

درصد و رتبه ی مورد نیاز برای قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیمسال 2 منطقه 1 سال 1401

 

نیمسال اول ، منطقه 2 ، سال 1401

درصد و رتبه ی مورد نیاز برای قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیمسال 1 منطقه 2 سال 1401

 

نیمسال دوم ، منطقه 2 ، سال 1401

درصد و رتبه ی مورد نیاز برای قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیمسال 2 منطقه 2 سال 1401

 

نیمسال اول ، منطقه 3 ، سال 1401

درصد و رتبه ی مورد نیاز برای قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیمسال 1 منطقه 3 سال 1401

 

نیمسال دوم ، منطقه 3 ، سال 1401

درصد و رتبه ی مورد نیاز برای قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیمسال 2 منطقه 3 سال 1401

 

درصد و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 1400

نیمسال اول ، منطقه 1 ، سال 1400

درصد و رتبه ی مورد نیاز برای قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیمسال 1 منطقه 1 سال 1400

 

نیمسال دوم ، منطقه 1 ، سال 1400

درصد و رتبه ی مورد نیاز برای قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیمسال 2 منطقه 1 سال 1400

 

نیمسال اول ، منطقه 2 ، سال 1400

درصد و رتبه ی مورد نیاز برای قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیمسال 1 منطقه 2 سال 1400

 

نیمسال دوم ، منطقه 2 ، سال 1400

درصد و رتبه ی مورد نیاز برای قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیمسال 2 منطقه 2 سال 1400

 

نیمسال اول ، منطقه 3 ، سال 1400

 

نیمسال دوم ، منطقه 3 ، سال 1400

درصد و رتبه ی مورد نیاز برای قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیمسال 2 منطقه 3 سال 1400

 

درصد و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 1399

نیمسال اول ، منطقه 1 ، سال 1399

درصد و رتبه ی مورد نیاز برای قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیمسال 1 منطقه 1 سال 1399

 

نیمسال دوم ، منطقه 1 ، سال 1399

درصد و رتبه ی مورد نیاز برای قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیمسال 2 منطقه 1 سال 1399

 

نیمسال اول ، منطقه 2 ، سال 1399

درصد و رتبه ی مورد نیاز برای قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیمسال 1 منطقه 2 سال 1399

 

نیمسال دوم ، منطقه 2 ، سال 1399

درصد و رتبه ی مورد نیاز برای قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیمسال 2 منطقه 2 سال 1399

 

نیمسال اول ، منطقه 3 ، سال 1399

درصد و رتبه ی مورد نیاز برای قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیمسال 1 منطقه 3 سال 1399

 

نیمسال دوم ، منطقه 3 ، سال 1399

درصد و رتبه ی مورد نیاز برای قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیمسال 2 منطقه 3 سال 1399

درصد و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 1398

نیمسال اول ، منطقه 1 ، سال 1398

درصد و رتبه ی مورد نیاز برای قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیمسال 1 منطقه 1 سال 1398

 

نیمسال دوم ، منطقه 1 ، سال 1398

درصد و رتبه ی مورد نیاز برای قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیمسال 2 منطقه 1 سال 1398

 

نیمسال اول ، منطقه 2 ، سال 1398

درصد و رتبه ی مورد نیاز برای قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیمسال 1 منطقه 2 سال 1398

 

نیمسال دوم ، منطقه 2 ، سال 1398

درصد و رتبه ی مورد نیاز برای قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیمسال 2 منطقه 2 سال 1398

 

نیمسال اول ، منطقه 3 ، سال 1398

درصد و رتبه ی مورد نیاز برای قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیمسال 1 منطقه 3 سال 1398

 

نیمسال دوم ، منطقه 3 ، سال 1398

درصد و رتبه ی مورد نیاز برای قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیمسال 2 منطقه 3 سال 1398

 

درصد و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 1397

نیمسال اول ، منطقه 1 ، سال 1397

درصد و رتبه ی مورد نیاز برای قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیمسال 1 منطقه 1 سال 1397

 

نیمسال دوم ، منطقه 1 ، سال 1397

درصد و رتبه ی مورد نیاز برای قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیمسال 2 منطقه 1 سال 1397

 

نیمسال اول ، منطقه 2 ، سال 1397

درصد و رتبه ی مورد نیاز برای قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیمسال 1 منطقه 2 سال 1397

 

نیمسال دوم ، منطقه 2 ، سال 1397

درصد و رتبه ی مورد نیاز برای قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیمسال 2 منطقه 2 سال 1397

 

نیمسال اول ، منطقه 3 ، سال 1397

درصد و رتبه ی مورد نیاز برای قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیمسال 1 منطقه 3 سال 1397

 

نیمسال دوم ، منطقه 3 ، سال 1397

 

آشنایی با رشته دندانپزشکی

رشته دندانپزشکی به تشخیص و درمان بیماری‌های دهان و دندان می‌پردازد.

در واقع یکی از مهم ترین نیازهای جامعه را برطرف می کنند.

علم دندانپزشکی امروز بسیار گسترده شده است و علاوه بر بررسی و درمان به تحقیق درباره عوامل بیماری زا نیز می پردازد.

در کشور ما این رشته طرفداران زیادی دارد و رقابت زیادی برای قبولی در این رشته در سال های اخیر به وجود آمده است.

از طرفی بازار کار این رشته در سال های اخیر نیز رشد قابل توجهی داشته است.

معمولا یکی از رشته های جذاب برای داوطلبین کنکور تجربی همین رشته می باشد.

در سال های گذشته نیز ظرفیت پذیرش این رشته بیشتر شده است.

 

رشته دندانپزشکی برای چه کسانی مناسب است؟

می توان گفت همه داوطلبان کنکور تجربی به رشته دندانپزشکی رغبت نشان می دهند و رقابت تنگاتنگی میان آن ها برای قبولی در رشته دندانپزشکی وجود دارد.

اما آنچه که باید توجه کنید این است که آیا واقعا برای رشته دندانپزشکی مناسب هستید؟

این سوال نقش مهمی در انتخاب شما خواهد داشت.

درست است که رشته دندانپزشکی آینده خوبی را برای شما رقم خواهد زد، اما باید بدانید که آیا این رشته با روحیات و خلقیات شما تناسب دارد یا خیر!

دندانپزشکی هر روز با گروه های مختلف اجتماعی، جنسی، و سنی مواجه می شوند.

از طرفی شرایط کاری خاص و ویژه ای دارد. اغلب دندانپزشکان بعد از گذشت سال ها ، دچار آسیب های جسمی می شوند. هر چند ورزش و رسیدگی به سلامت شخصی از این مورد جلوگیری می کند ، اما نکته ی ویژه ای است که باید به آن توجه کرد.

پس باید روحیه ی بسیار بالایی داشته باشند و بتوانند با هریک از بیماران ارتباطی مناسب برقرار کنند.

همچنین این حرفه دشواری های بسیاری دارد و بسیاری از دانشجویان در زمان تحصیل به دلیل دشواری ها از تحصیل انصراف می دهند.

فردی که می خواهد دندانپرشک شود، باید صبور و خستگی ناپذیر و دارای تحمل  جسمانی بالا باشد و از طرفی به شدت سخت کوش باشد.

در نهایت مهم ترین فاکتور برای موفقیت در رشته دندانپرشکی داشتن علاقه و انگیزه زیاد برای خدمت به مردم و همچنین پیشرفت شخصی است.

 

چرا دیدن و بررسی کارنامه های سال قبل می تواند مفید باشد؟

یکی از مواردی که به کنکوری ها استرس زیادی وارد می کند ، سردرگمی و نداشتن محدوده مشخص برای دروس است.

در واقع داوطلب نمی داند برای قبولی در رشته و دانشگاه مورد نظرش ، باید حداقل چه درصد هایی در جلسه کنکور کسب کند.

مرور درصد های قبولی در سال های گذشته می تواند محدوده های قبولی را به داوطلب نشان دهد.

هر چند درصد های کسب شده در سال های مختلف و همچنین رتبه های قبولی ، هر سال نسبت به سال های قبل متفاوت است اما در مجموع می تواند بررسی کارنامه ها مفید باشد.

 

منبع : نوین گام
نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.