سوالات متن درس دوازدهم تفکر و سواد رسانه ای دهم با جواب ⭐️ [ کامل ترین جواب درس 12 ]

سوالات متن درس دوازدهم تفکر و سواد رسانه ای دهم با جواب در ادامه با راه حل کامل و دقیق قرار داده شده است.

در این مطلب آموزشی می خواهیم این سوالات را با جواب که توسط معلمان عزیز تهیه شده است ، منتشر کنیم.

با نوین گام مرجع آموزش ابتدایی و دبیرستان همراه باشید.

 

سوالات متن درس دوازدهم تفکر و سواد رسانه ای دهم

۱) تصویر زیر، با کدام مفهوم رسانه ای ارتباط دارد؟

الف) مخاطب بی مخاطب ب) رژیم مصرف رسانه ای ج) اعتیاد رسانه ای د) مخاطب خاص

۲) مهم ترین تفاوت شکل اولیه مخاطب با معادل امروزی رسانه ای آن در چیست؟

پاسخ: باید در این دانست که مخاطب آن دوران در بند زمان و مکان و در مقایسه با معیارهای بسیار محدود بود.

۳) واژه مخاطب ثابت مانده است اما موضوع آن به طور مستمر و متنوع در حال دگرگونی است.

۴) اگر سواد رسانه‌ای را به دو مقولهٔ خواندن و نوشتن یا دو سطح مصرف و تولید محصولات رسانه‌ای تقسیم بندی کنیم، می‌بینیم که در هر دو سطح، «مخاطب» نقشی کلیدی دارد.

۵) منظور از مهندسی معکوس ر تولیدات رسانه ای چیست؟

پاسخ: یعنی اوّل باید مخاطب شناسی دقیق، عمیق، جامع و مانعی داشت تا بتوان علائق، سلایق و نیازهای او را به درستی شناخت و با استفاده از شیوه‌های خلّاقانه و هوشمندانۀ رسانه‌ای، با چشمانی باز، درست به هدف زد.

۶) دشواری مخاطب شناسی در چیست؟

پاسخ: دشواری مخاطب شناسی در این است که ما با پیچیده‌ترین و ناشناخته‌ترین موجود خلقت، یعنی انسان روبرو است.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت در خانه صفحه ۱۰۳ تفکر و سواد رسانه ای دهم

۷) هدف تولیدکنندگان رسانه؛ مصرف کننده این منفعل، ساده و خام برای پیام های رسانه ای آنهاست.

پاسخ: این جمله غلط است.

۸) چگونه مخاطب در مقام انتخاب و گزینش و در مقام ادراک و تحلیل در جهان و جریان رسانه ای دستکاری می کند؟

پاسخ: مخاطب از آن رسانه یا محصول رسانه‌ای استفاده می‌کند که برایش خرسندی (مطلوبیت) ایجاد می‌کند و درست در همان زمان، آن چیزی را که دوست دارد از آن ادراک و دریافت می‌کند.

۹) فرایند انتشار هر نوع نوآوری و تصمیم برای اینکه از آن نوآوری استفاده کند حداقل به پنج مرحله، قابل تفکیک است.

۱۰) مراحل فرایند انتشار نوآوری و تصمیم را نام ببرید و هر کدام را توضیح دهید.

پاسخ: مرحلۀ اول، آگاهی – مرحلۀ دوم، ترغیب – مرحلۀ سوم، تصمیم – مرحلۀ چهارم، اجرا – مرحلۀ پنجم، تثبیت

مرحلۀ اول، آگاهی: در این مرحله، فرد در معرض اطلاع از وجود نوآوری قرار می‌گیرد و آگاهی‌هایی از زمینۀ کاربرد و اثرات این نوآوری کسب می‌کند. همراه با آگاهی، عوامل دیگری مانند میزان خطرپذیری، احساس نیاز به فناوری و خدمات جدید، محل زندگی و…، فرد را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

مرحلۀ دوم، ترغیب: در این مرحله، فرد به یک نگرش دربارۀ آن نوآوری دست می‌یابد. یعنی نگرش مثبت یا منفی نسبت به فناوری، ایده و خدمات جدید در ذهن فرد شکل می‌گیرد و ترغیب به پذیرش آن نوآوری می‌شود.
میزان رغبت فرد به آن نوآوری، تحت تأثیر سودمندی نسبی آن، قابلیت سازگاری، پیچیدگی، آزمون پذیری، قابل مشاهده و ملموس بودن و غیره است.

مرحلۀ سوم، تصمیم: در این مرحله، فرد در ذهن خود به ارزیابی می‌پردازد و تصمیم نهایی در پذیرش یا رد نوآوری را اتخاذ می‌کند. در صورتی که نوآوری از سوی فرد، رد یا پس زده شود دو امکان وجود دارد: یا پذیرش بعدی روی می‌دهد یا اینکه ادامۀ پس زدن اتفاق می‌افتد. اگر در مرحلۀ تصمیم، عمل قبول نوآوری نیز اتفاق افتد، ممکن است این قبول و پذیرش به صورت متوالی ادامه یابد و یا اینکه این پذیرش به صورت نامتوالی انجام شود.

مرحلۀ چهارم، اجرا: در این مرحله شخص تصمیم خود دربارۀ نوآوری مورد پذیرش را اجرا کرده و در مقام عمل، آن را می‌آزماید و از نزدیک با ویژگی‌های آن رو در رو می‌شود. در این مرحله مشکلات اجرایی می‌تواند شخص را منصرف یا مصمم‌تر کند، به طوری که او نزد دیگران به تبلیغ و ترویج آن نوآوری بپردازد.

مرحلۀ پنجم، تثبیت: در این مرحله فرد به جست‌و‌جوی اطلاعاتی می‌پردازد که تصمیم او را تأیید و تقویت کند. در این مرحله ممکن است بر اثر تضاد پیام‌های دریافت شده دربارۀ نوآوری، فرد تصمیم قبلی خود را تغییر دهد و تصمیم متفاوت را اتخاذ کند.

۱۱) عبارت زیر مربوط به کدام آیه و سوره در قرآن کریم می باشد؟
«از آنچه به آن علم نداری پیروی مکن؛ زیرا گوش و چشم و دل، هم. اینها مورد بازخواست قرار می‌گیرند.»

پاسخ: سورۀ اسراء، آیۀ ۳۶

آشنایی با مفهوم سواد رسانه ای

سواد رسانه ای (Media Literacy) مجموعه‌ای از مهارت‌های قابل یادگیری است که به توانایی دسترسی، تجزیه و تحلیل و ایجاد انواع پیام‌های رسانه‌ای اشاره دارد و یک مهارت ضروری در دنیای امروزی به شمار می‌رود.

برای حرکت در محیط رسانه‌ای پیچیده امروز باید قادر به درک بهتر پیام‌های رسانه‌ای باشیم.

افراد، با سواد رسانه ای قادر به کشف پیام‌های پیچیده‌ی موجود در محتوای تلویزیون، رادیو، روزنامه‌ها، مجلات، کتاب‌ها، بیلبوردهای تبلیغاتی، اینترنت و سایر رسانه‌های مستقل خواهند شد.

آن‌ها هم‌چنین می‌توانند رسانه‌های خود را ایجاد کرده و در شکل‌گیری فرهنگ رسانه‌ای مشارکت فعالانه داشته باشند، این امر سبب می‌شود مردم از حالت مصرفی خارج شده، از رسانه‌ها به صورت هوشمندانه‌ای بهره‌مند شوند.

نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.