سوالات متن درس یازدهم علوم ششم ابتدایی با جواب ⭐️ [ کاملا رایگان ]

سوالات متن درس یازدهم علوم ششم ابتدایی با جواب در ادامه با راه حل کامل و دقیق قرار داده شده است.

در این مطلب آموزشی می خواهیم سوالاتی که برای درس یازدهم علوم ششم ابتدایی توسط معلمان عزیز تهیه شده است ، منتشر کنیم.

با نوین گام مرجع آموزش ابتدایی و دبیرستان همراه باشید.

پیدا کردن سریع سوالات متن علوم

دانش آموزان و اولیا عزیزی که به دنبال سوالات متن درس علوم می باشید ، همه ی سوالات علوم در سایت نوین گام قرار دارد.

اگر میخواهید سریع جواب ها را پیدا کنید فقط کافیست وقتی که در گوگل سرچ می کنید ، اخر عبارتی که می نویسید کلمه نوین گام را هم بنویسید تا سایت ما در نتیجه اول بیاید و سریع جواب را پیدا کنید.

مثلا : سوالات متن درس یازدهم علوم ششم ابتدایی نوین گام .

۱) سبزینه در کجا قرار دارد و چه می کند؟

پاسخ: برگ، رنگیزه های سبزی به نام سبزینه یا کلروفیل دارد، سبزینه انرژی نور خورشید را جذب می کند.

۲) گیاهان از انرژی نور خورشید چه استفاده ای می کنند؟

پاسخ: برای ساختن غذا

۳) همه موجودات زنده از چه چیزی تغذیه می کنند؟

پاسخ: به طور مستقیم یا غیر مستقیم از غذایی که گیاهان می سازند.

۴) آیا ساقه های گیاهان نیز غذاسازی می کنند؟

پاسخ: خیر امام ساقه های سبز رنگ گیاهان مانند ساقه لوبیا که دارند غذاسازی می کنند.

۵) محل اصلی غذاسازی گیاهان کجاست؟

پاسخ: برگ

۶) اکسیژن مورد نیاز جانداران چگونه ساخته می شود؟

پاسخ: در فتوسنتز علاوه بر غذا، اکسیژن نیز تولید می شود، این اکسیژن از روزنه های برگ وارد هوای اطراف می شود.

۷) سه کاری که در فتوسنتز اتفاق می افتد چیست؟

پاسخ: غذاسازی – تولید اکسیژن مورد نیاز جانداران – از بین برن آلودگی هوا

۸) بیشترین مقدار سبزینه در برگ ها ذخیره شده است.

۹) محل غذا سازی گیاه برگ است.

۱۰) عمل غذا سازی در گیاهان را فتوسنتز می نامند.

۱۱) سوراخ های بسیار ریزی که در پوسته نازک پوشاننده و روی برگ ها است چه نام دارد؟

پاسخ: روزنه

۱۲) مواد مورد نیاز برای غذا سازی گیاهان را نام ببرید. (چهار مورد)

پاسخ: آب – دی اکسید کربن – نور – خاک

۱۳) آب چگونه به قسمت های مختلف گیاه می رسد؟

پاسخ: آوند ها

۱۴) برگ ها از چه راهی دی اکسید کربن هوا را جذب می کنند؟

پاسخ: روزنه

۱۵) غذا سازی در کدام قسمت گیاه انجام می شود؟

پاسخ: در برگ گیاه

۱۶) چرا برگ ها مکان اصلی عمل فتوسنتز محسوب می شوند؟

پاسخ: زیرا دارای سبزینه فراوان و روزنه و رگ برگ هستند.

۱۷) سبزینه چیست؟ وظیفه آن را بنویسید؟

پاسخ: قسمت سبز برگ است – وظیفه اش غذا سازی به وسیله نور خورشید و آب و کربن دی اکسید است.

۱۸) فتوسنتز چیست؟

پاسخ: غذا سازی گیاهان به وسیله نور خورشید را فتوسنتز می گویند.

۱۹) برای عمل غذا ساز چه موادی لازم است؟

پاسخ: آب که از ریشه جذب می شود و کربن دی اکسید که روزنه های برگ از هوا می گیرند.

۲۰) فتو چیست؟

پاسخ: به معنی نور است.

۲۱) سنتز چیست؟

پاسخ: به معنی ساختن است.

۲۲) آیا گیاهان در زمستان هم می توانند غذا سازی کنند؟ چرا؟

پاسخ: خیر، زیرا در زمستان نور خورشید به اندازه ی کافی برای فتوسنتز موجود نمی باشد یعنی قدرت تابش خورشید کم است.

۲۳) باید از قرار دادن الکل به طور مستقیم روی حرارت جلوگیری کرد؟ چرا؟

پاسخ: زیرا الکل بسیار آتش گیر است.

۲۴) ساقه ی سبز چه گاهی می تواند غذا سازی کند؟ چرا؟

پاسخ: لوبیا ، زیرا ساقه ی لوبیا کلروفیل زیادی دارد.

۲۵) آیا برگ گیاهان علاوه بر فتوسنتز کاربرد دیگری نیز دارد؟

پاسخ: برگ برخی به شکل تله در آمده و می تواند حشرات و حتی جانوران کوچک را شکار کند.

۲۶) چرا گیاهان به آب نیاز دارند؟

پاسخ: آب مواد مورد نیازی را که گیاه و از خاک می گیرد در خود حل می کند تا گیاه بتواند از آن استفاده کند.

۲۷) اکسیژن مورد نیاز برای تنفس جانوران چگونه تأمین می شود؟

پاسخ: از اکسیژنی که حاصل فتوسنتز است.

۲۸) سه مورد از فواید فتوسنتز را بنویسید؟

پاسخ: ۱- غذا سازی است.
۲- اکسیژن لازم برای تنفس موجودات زنده را تأمین می کند.
۳- باعث از بین رفتن آلودگی محیط زیست می شود.

۲۹) دو میوه ی روغن دار را نام ببرید؟

پاسخ: نارگیل و زیتون

۳۰) دانه ای نام ببرید که هم روغنی است هم پروتئین دارد؟

پاسخ: سویا

نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.