سوالات متن فصل دهم علوم هفتم با جواب ⭐️ [ کاملا رایگان ]

سوالات متن فصل دهم علوم هفتم با جواب در ادامه با راه حل کامل و دقیق قرار داده شده است.

در این مطلب آموزشی می خواهیم سوالاتی که برای فصل دهم علوم هفتم توسط معلمان عزیز تهیه شده است ، منتشر کنیم.

با نوین گام مرجع آموزش ابتدایی و دبیرستان همراه باشید.

پیدا کردن سریع سوالات متن علوم

دانش آموزان و اولیا عزیزی که به دنبال سوالات متن درس علوم می باشید ، همه ی سوالات علوم در سایت نوین گام قرار دارد.

اگر میخواهید سریع جواب ها را پیدا کنید فقط کافیست وقتی که در گوگل سرچ می کنید ، اخر عبارتی که می نویسید کلمه نوین گام را هم بنویسید تا سایت ما در نتیجه اول بیاید و سریع جواب را پیدا کنید.

مثلا : سوالات متن فصل دهم علوم هفتم نوین گام .

۱) گرما چیست؟

پاسخ: گرما صورتی از انرژی است که باعث افزایش جنب و جوش مولکول های یک جسم می شود و از جسم گرمتر به جسم سردتر منتقل می شود.

۲) ساده ترین روش برای تشخیص گرما چیست؟

پاسخ: استفاده از حس لامسه

۳) دماسنج چیست؟

پاسخ: دماسنج وسیله ای است که با استفاده از آن دما را اندازه می گیریم؛ مثلاً با استفاده از دماسنج پزشکی می توانیم دمای بدن فرد بیمار را با دقت اندازه گیری کنیم.

۴) دماسنج جیوه ای و الکی چگونه کار می کند؟

پاسخ: اگر این دماسنج ها را در محیط گرم قرار دهیم، جیوه یا الکل درون مخزن آنها منبسط می شود و از لوله نازک بالا می رود. در این حالت ارتفاع الکل رنگی یا جیوه درون لوله، دمای محیط را نشان می دهد.

۵) دما چیست؟

پاسخ: معیاری برای اندازه گیری انرژی گرمایی است.

۶) رایج ترین نوع دماسنج ها را نام ببرید.

پاسخ: دماسنج الکلی، دماسنج جیوه ای

۷) دماسنج ها چگونه درجه بندی می شوند؟

پاسخ: برای درجه بندی دماسنج های الکلی و جیوه‌ای، ابتدا مخزن آنها را در مخلوط آب و یخ قرار می دهند و سطح جیوه یا الکل را با صفر نشانه گذاری می کنند؛ سپس دماسنج را در مجاورت بخار آب در حال جوش قرار می دهند و سطح مایع درون دماسنج را با عدد ۱۰۰ علامت گذاری می کنند.

۸) نحوه استفاده از دماسنج را بنویسید.

پاسخ: برای اندازه گیری دمای یک جسم با دماسنج الکلی یا جیوه ای، مخزن دماسنج را در تماس با جسم مورد نظر قرار می دهیم و مدتی صبر می کنیم تا ارتفاع مایع در لوله باریک دیگر تغییر نکند؛ آن گاه عددی را که مایع در آن ارتفاع قرار دارد؛ می خوانیم. این عدد همان دمای جسم است.

۹) چرا لوله ی دماسنج ها را بلند و نازک انتخاب می کنند؟

پاسخ: لوله دماسنج معمولاً بلند و نازک انتخاب می شود تا یک تغییر کوچک در حجم جیوه یا الکل بتواند به تغییر ارتفاع قابل ملاحظه ای در لوله بینجامد.

۱۰) تعادل گرمایی چیست؟

پاسخ: به یکسان شدن انرژی گرمایی و جنب و جوش مولکول های دو جسم گرم و سرد که در تماس با هم هستند، تعادل گرمایی می گویند.

۱۱) دمای تعادل چیست؟

پاسخ: دمایی که در آن جنب و جوش و انرژی گرمایی دو جسم سرد و گرمی که در تماس با هم هستند یکسان می شوند.

۱۲) تعادل گرمایی را توضیح دهید.

پاسخ: وقتی دو جسم با دماهای متفاوت در تماس با یکدیگر قرار می گیرند، دمای جسم گرم کم، و دمای جسم سرد زیاد می شود. این فرایند آن قدر ادامه پیدا می کند تا دمای دو جسم یکسان شود. این دما را دمای تعادل دو جسم می نامیم و در این حالت می گوییم دو جسم با یکدیگر در تعادل گرمایی اند.

۱۳) برای کاهش خطای انسانی در خواندن دما چه روشی باید بکار برده شود؟

پاسخ: برای دقت بیشتر باید لوله باریک دماسنج و خط نشان مایع دماسنجی را در خط افق در مقابل دیدگان قرار دهیم.

۱۴) جنب و جوش مولکول ها در اجسام گرم و سرد را باهم مقایسه کنید.

پاسخ: جسمی که گرم تر است، دمای آن بیشتر است و مولکول هایش جنب و جوش بیشتری دارند؛ یعنی انرژی مولکول ها به طور متوسط بیشتر از جسمی است که سردتر است. در جسم سردتر، جنب و جوش مولکول ها کمتر است؛ یعنی به طور متوسط مولکل ها انرژی کمتری دارند.

۱۵) انواع روش های انتقال انرژی گرمایی را بنویسید.

پاسخ: رسانش، همرفت، تابش

۱۶) انتقال گرمایی به روش رسانش را تعریف کنید.

پاسخ: انتقال گرما از طریق جنب و جوش به مولکول های کناری در اجسام جامد را رسانش گرمایی می گویند.

۱۷) نحوه ی انتقال گرما از طریق ریانش (رسانش گرمایی)را توضیح دهید.

پاسخ: در رسانش گرمایی، گرمای شعله سبب می شود که جنبش اتم‌ های سِر گرم شده میله، بیشتر شود و در اثر برخورد با اتم های مجاور، انرژی به آنها منتقل کند و در نتیجه سبب افزایش جنبش اتم های مجاور شود؛ بدین ترتیب اتم ها بدون رفتن از جایی به جای دیگر انرژی خود را منتقل می کنند.

۱۸) نارسانایی گرمایی (عایق) را تعریف کنید.

پاسخ: به اجسامی مانند شیشه، چوب، لاستیک، هوا، پشم، چوب پنبه و.. که گرما را بسیار آهسته منتقل می کنند، نارسانا یا عایق گرما گویند.

۱۹) رسانایی گرمایی را تعریف کنید.

پاسخ: به اجسامی مانند انواع فلزها که گرما را بسیار سریع منتقل می کنند، رسانای گرمایی گویند.

۲۰) انتقال گرما را به روش همرفت تعریف کنید.

پاسخ: انتقال انرژی گرمایی در مایعات و گازها که مولکول های آنها فاصله ی بیشتری دارند را انتقال گرمایی به روش همرفت می گویند.

۲۱) نحوه ی انتقال گرما به روش همرفت توضیح دهید.

پاسخ: در انتقال گرما به روش همرفت قسمتی از مایع یا گاز که گرم شده است به طرف بالا حرکت می کند و قسمت های اطراف آن، که سردترند، جای آن را می گیرند.

۲۲) فرایند نسیم دریا را توضیح دهید.

پاسخ: در طول روز، ساحل دریا (خشکی) زودتر از آب دریا گرم می شود و دمای آن از دمای آب بالاتر می رود در نتیجه هوای خنک بالای آب به طرف ساحل می آید و هوای گرم روی ساحل به طرف بالا می رود. حاصل این فرایند نسیم دریاست.

۲۳) برای جلوگیری از خراب شدن موتور خودرو از چه وسیله ای استفاده می کنند؟

پاسخ: رادیاتور

۲۴) نحوه ی کار رادیاتور خودرو را توضیح دهید.

پاسخ: رادیاتورها به صورت پهن و در نتیجه با سطح زیاد ساخته می شوند. این طراحی سبب از دست دادن گرما به صورت همرفت و تابش خواهد شد. علاوه بر این، خودروها پنکه (فن) خنک کننده نیز دارند. هنگامی که موتور داغ شود، پنکه ها روشن می شوند و سبب دور شدن هوای داغ اطراف رادیاتور می گردند.

۲۵) راه های جلوگیری از اتلاف انرژی در خانه نام ببرید.

پاسخ: سقف عایق – پنجره دوجداره – دیوار عایق – فرش و موکت – درزگیر

۲۶) اصلی ترین بخش فلاسک چیست؟

پاسخ: اصلی ترین جزء دمابان (فلاسک) یک بطری شیشه ای دو جداره است که بین آن خلأ است و روی سطح آن، هم از درون و هم از بیرون نقره اندود است.

۲۷) یکی از شرایطی که جهت کار در یک محیط باید تنظیم شود چیست؟

پاسخ: دمای محیط است (باید حدود ۲۵ درجه باشد).

۲۸) چرا شکل گیاهان و جانوران مناطق گرمسیری و سردسیری با هم متفاوت است؟

پاسخ: زیرا گیاهان و جانوران متاثر از محیطی هستند که در آن زندگی می کنند.

۲۹) وقتی می خواهیم ببینیم فردی تب دارد یا خیر چه می کنیم برای اینکه تشخیص دهیم چند درجه تب دارد چه می کنیم؟

پاسخ: دست خود را روی پیشانی او قرار می دهیم و برای تشخیص درجه تب از دماسنج استفاده می کنیم.

۳۰) دماسنج پزشکی چه کاربردی دارد؟

پاسخ: با استفاده از آن دمای بدن فرد بیمار را اندازه می گیرند.

۳۱) چرا لوله های دماسنج بلند و نازک انتخاب می شود؟

پاسخ: برای اینکه یک تغییر کوچک در حجم جیوه و الکل بتواند به تغییر ارتفاع قابل ملاحظه ای در لوله بینجامد.

۳۲) چگونه نقطه صفر دماسنج را تعیین می کنیم؟

پاسخ: مخزن دماسنج را در مخلوط آب و یخ قرار می دهند و سطح جیوه یا الکل را با صفر نشانه گذاری می کنند.

۳۳) چگونه نقطه ۱۰۰ دماسنج را تعیین می کنند؟

پاسخ: دماسنج را در مجاورت بخار آب در حال جوش قرار داده و سطح مایع درون دماسنج را با عدد ۱۰۰ علامت گذاری می کنند.

۳۴) برای درجه بندی دماسنج های جیوه ای و الکلی چه می کنند؟

پاسخ: بعد از مشخص کردن عدد صفر و ۱۰۰ روی دماسنج بین این دو عدد را به صد قسمت مساوی تقسیم کرده و هر قسمت را یک درجه سلسیوس در نظر می گیرند.

۳۵) در فشار یک اتمسفر آب در چه دمایی یخ میزند و در چه دمایی می جوشد؟

پاسخ: صفر درجه سلسیوس و صد درجه سلسیوس

ادامه سوالات متن فصل دهم علوم هفتم :

۳۶) فشار هوای کنار دریا های آزاد چقدر است؟

پاسخ: یک اتمسفر

۳۷) گرما را تعریف کنید؟

پاسخ: به مقدار انرژی ای که بر اثر اختلاف دما از جسمی به جسم دیگر منتقل می شود گرما می گویند.

۳۸) وقتی میخ داغ را درون آب سرد می اندازیم کدام انرژی می گیرد و کدام انرژی از دست می دهد؟

پاسخ: آب انرژی می گیرد و میخ انرژی از دست می دهد.

۳۹) در انتقال گرما همواره چه قانونی بر قرار است.

پاسخ: قانون پایستگی انرژی

۴۰) گرما به چه شکل هایی منتقل می شود؟

پاسخ: ۱) رسانش
۲) همرفت
۳) تابش

۴۱) رسانش گرمایی چیست؟

پاسخ: انتقال گرما است که به دلیل اختلاف دمای دو سر جسم صورت می گیرد و گرما از قسمت گرم جسم به قسمت سرد جسم منتقل می شود. با انتقال گرما به روش رسانش گرمایی، اتم ها بدون رفتن از جایی به جای دیگر انرژی خود را منتقل می کنند.

۴۲) رسانش گرمایی چگونه صورت می گیرد؟

پاسخ: وقتی یک جسم از جسم گرمتر از قسمت دیگر آن باشد جنبشی اتم های قسمت گرم بیشتر شده و در اثر برخورد با اتم های مجاور انرژی به آنها منتقل می کند و در نتیجه سبب افزایش جنبش اتم های مجاور می شود به این ترتیب گرما از قسمت گرم جسم به قسمت سرد آن منتقل می شود.

۴۳) چرا پشم شیشه و فایبرگلاس نارسانای خوبی برای گرما هستند؟

پاسخ: به علت داشتن هوای محبوس

۴۴) انتقال گرما به روش همرفت را توضیح دهید؟

پاسخ: انتقال گرما به روش همرفت: قسمتی از مایع یا گاز که گرم شده است به طرف بالا حرکت می کند و قسمت های اطراف آن که سر تر هستند جای آن را می گیرند.

۴۵) با انبساط یک ماده چگالی آن چه تغییری می کند؟

پاسخ: کاهش می یابد

۴۶) نسیم دریا چگونه به وجود می آید؟

پاسخ: در سواحل چون در طول روز ماسه سریع تر از آب دریا گرم می شود هوای نزدیک ماسه نیز گرمتر شده و به بالا صعود می کند و هوای بالای آب دریا که خنک تر است به سمت ساحل می آید تا جای هوای بالا رفته ساحل را بگیرد که حاصل این فرایند نسیم دریاست.

۴۷) انرژی خورشید چگونه (به چه روشی) به زمین می رسد؟

پاسخ: به روش تابش

۴۸) چگونه گرما از یک اتوی داغ به دست ما که در چند سانتی متری آن قرار دارد می رسد؟

پاسخ: به روش تابش

۴۹) چوب پنبه چسبیده به پشت سطح سیاه و مات در اثر حرارت زودتر می افتد یا چوب پنبه چسبیده به پشت سطح صیقلی و براق؟

پاسخ: چوب پنبه چسبیده به پشت سطح سیاه و مات

۵۰) میزان تابش اجسام به چه عواملی بستگی دارد؟

پاسخ: دمای اجسام و رنگ اجسام

۵۱) بالا رفتن دمای موتور خودرو چه مشکلی ایجاد می کند؟

پاسخ: اگر دمای موتور خودرو خیلی بالا رود موتور آسیب جدی می بینند و حتی ممکن است بسوزد.

۵۲) چرا رادیاتور به صورت پهن ساخته می شود؟

پاسخ: برای اینکه سطح زیادی داشته باشند تا بتوانند گرمای بیشتری را منتقل کنند.

۵۳) رادیاتورها به چه روش هایی گرما را منتقل می کنند؟

پاسخ: با روش همرفت و تابش

۵۴) دمای مناسب برای داخل خانه یا محل های کار و مدرسه چقدر است؟

پاسخ: حدود ۲۲ درجه سانتیگراد

۵۵) در روزهای سرد چه عاملی باعث اتلاف گرمایی خانه می شود؟

پاسخ: اختلاف زیاد دمای داخل خانه و محیط بیرون

۵۶) اصلی ترین جزء فلاسک چیست؟

پاسخ: یک بطری شیشه دوجداره است که بین آن خلا است و روی سطح آن ، هم از داخل و هم از بیرون نقره اندود است.

۵۷) در فلاسک های خلاء، به کدام روش از انتقال گرما جلوگیری می شود؟

پاسخ: هر سه روش انتقال گرما

۵۸) هر چه جسمی گرم تر باشد دمای آن بیشتر است.

۵۹) به طور طبیعی گرما همواره از جسم گرم به جسم سرد منتقل می شود.

۶۰) گرما شکلی از انرژی است.

۶۱) در روش همرفت با جابجا شدن مایع یا گاز ، گرما منتقل می شود.

۶۲) وقتی آب را گرم میکنیم مولکول های آن تندتر حرکت می کنند و بیشتر از هم دور می شوند یعنی آب منبسط می شود.

۶۳) وقتی جسمی گرم می شود چگالی آن کاهش می یابد.

۶۴) جریان های همرفتی می توانند هوا را به حرکت درآورده و باد تولید کنند.

۶۵) بیشتر انرژی گرمایی روی زمین از خورشید است.

۶۶) برای انتقال گرما به روش همرفت و رسانش به محیط مادی نیاز است.

۶۷) انرژی گرمایی خورشید از خلاء عبور می کند و به ما می رسد.

۶۸) همه اجسام می توانند انرژی خود را به صورت تابش منتشر کنند اما اجسام گرمتر مقدار بیشتری انرژی تابشی منتشر می کنند.

۶۹) سطوح صاف و براق مقدار کمتری از انرژی تابشی را جذب می کنند و بیشتر آنها را بازتابش می کنند.

۷۰) علاوه بر رادیاتورها فن خنک کننده نیز از داغ شدن موتور جلوگیری می کند.

نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.