سوالات متن فصل سیزدهم علوم نهم با جواب ⭐️ [ کاملا رایگان ]

سوالات متن فصل سیزدهم علوم نهم با جواب در ادامه قرار داده شده است.

در این مطلب آموزشی می خواهیم سوالاتی که برای فصل سیزدهم علوم نهم توسط معلمان عزیز تهیه شده است ، منتشر کنیم.

با نوین گام مرجع آموزش ابتدایی و دبیرستان همراه باشید.

پیدا کردن سریع سوالات متن علوم

دانش آموزان و اولیا عزیزی که به دنبال سوالات متن درس علوم می باشید ، همه ی سوالات علوم در سایت نوین گام قرار دارد.

اگر میخواهید سریع جواب ها را پیدا کنید فقط کافیست وقتی که در گوگل سرچ می کنید ، اخر عبارتی که می نویسید کلمه نوین گام را هم بنویسید تا سایت ما در نتیجه اول بیاید و سریع جواب را پیدا کنید.

مثلا : سوالات متن فصل سیزدهم علوم نهم نوین گام .

۱) سه خصوصیت جانوران را بنویسید؟

پاسخ: ۱) سلول یوکاریوتی دارند
۲) مصرف کنند
۳) پرسلولی

۲) چند مورد از آزار و ضررهای حشرات در زندگی را بنویسید؟

پاسخ: ۱) از بین بردن محصولات کشاورزی توسط ملخ
۲) خورده شدن چوب و کاغذ توسط موریانه
۳) مزاحمت‌های مگس و پشه در هنگام استراحت
۴) انتشار عوامل بیماری‌زا توسط حشرات

۳) جانوران بی مهره به چند گروه تقسیم می‌شوند؟

پاسخ: ۶ گروه:
۱) اسفنج ها
۲) کیسه تنان
۳) کرم ها
۴) نرم تنان
۵) بندپایان
۶) خارپوستان

۴) کدام گروه از جانوران بی مهره پوست اندازی می کنند؟

پاسخ: بندپایان

۵) سلول های رشته دار در اسفنج ها چه فوایدی دارند؟

پاسخ: ۱) حرکت آب در بدن اسفنج
۲) گرفتن ذرات غذایی از آب و گوارش آنها

۶) نوعی نرم تن بدون صدف که در خشکی زندگی می کند نام ببرید.

پاسخ: لیسه

۷) آبسنگ را تعریف کنید؟

پاسخ: تجمع ترکیبات آهکی بدن مرجان‌ها تولید آبسنگ می کند.

۸) سه مورد از کاربرد های نرم تنان در زندگی انسان ها را بنویسید؟

پاسخ: صدف آنها در تهیه ابزارهای زینتی ، صنایع دارویی بهداشتی و تهیه نخ پنبه استفاده می شود.

۹) نام کیسه تنی که جابجا نمی شود و وسیله حرکتی ندارد چیست؟

پاسخ: مرجان

۱۰) در مورد نقش و اهمیت کرم خاکی برای کشاورزی بنویسید؟

پاسخ: با تغذیه خود باعث تولید مواد مفید برای گیاهان و کاهش مصرف کودها و با ایجاد سوراخ در خاک به تنفس گیاه کمک می کند.

۱۱) نام دو جزیره که از مرجان ساخته شده باشد؟

پاسخ: کیش ، خارک

۱۲) به چه دلیل کرم های حلقوی باید پوستی مرطوب داشته باشند ؟

پاسخ: زیرا تنفس پوستی دارند.

۱۳) تنفس پوستی را تعریف کنید؟

پاسخ: کرم های حلقوی با حل شدن گازهای هوا در رطوبت پوست و جذب اکسیژن از طریق پوست تنفس می کنند ؛ به این گونه تنفس ، تنفس پوستی می گویند.

۱۴) کدام مورد از علائم کرم‌ آسکاریس است؟

پاسخ: خارش انتهای دستگاه گوارش از علائم کرمک است.

۱۵) کامل ترین نوع کرم ها کدامند؟ یک نمونه از آنها که زندگی آزاد دارند نام ببرید؟

پاسخ: حلقوی ، کرم خاکی

۱۶) بزرگترین گروه کیسه تنان چه نام دارد و در بدن خود چه ترکیبی دارند؟

پاسخ: مرجان ، آهک

۱۷) ویژگی نرم تنان را بنویسید؟

پاسخ: ۱) بدن نرم و بدون حلقه دارند
۲) بیشتر آنها صدف دارند
۳) بیشتر آنها در آب (دریا یا آب شیرین) و بعضی در خشکی زندگی می کنند

۱۸) کرم ها به چند دسته تقسیم می شوند و برای هر مورد مثالی بزنید؟

پاسخ: سه دسته:
پهن: کرم کدوی گاوی
لوله ای: آسکاریش
حلقوی: زالو

۱۹) بندپایان بر اساس زائده های بدن به ویژه تعداد پاهای حرکتی به چند گروه تقسیم می شوند ؟ برای هر مورد مثال بزنید؟

پاسخ: چهار گروه:
1) حشرات: زنبور
۲) عنکبوتیان: عقرب
۳) سخت پوستان: میگو
4) هزارپایان: هزارپا

۲۰) چه عاملی به تنفس و دفع مواد زائد در اسفنج ها کمک می کند؟

پاسخ: جریان آب

۲۱) فراوان ترین گروه بی مهره ها چه نام دارد؟

پاسخ: حشرات

۲۲) ساختمان بدن اسفنج ها را به اختصار توضیح دهید؟

پاسخ: ساده ترین ساختمان بدنی را دارند که آب از سوراخ های کوچک وارد آن شده و از سوراخ های بزرگ بدن اسفنج خارج می‌شوند و سلول‌های رشته داری دارند که حرکت آنها به حرکت آب در بدن و گوارش مواد غذایی کمک می کند.

۲۳) دستگاه گردش آب را تعریف کنید؟

پاسخ: دستگاهی است در خارپوستان که به کمک آن به جای دستگاه گردش خون و دستگاه تنفس آب در بدن آنها به حرکت در می آید.

۲۴) بی مهره ها را تعریف کنید؟

پاسخ: جانورانی که ستون مهره ندارند.

ادامه سوالات امتحانی متن فصل سیزدهم علوم نهم :

۲۵) بیشتر خارپوستان کجا زندگی میکند و چند خارپوست نام ببرید؟

پاسخ: در دریاها: ستاره دریایی ، توتیا ، سکه شنی

۲۶) سه خصوصیت برای همه خارپوستان بنویسید؟

پاسخ: ۱) دستگاه گردش آب دارند
۲) زیر پوستشان خارهای وجود دارد
۳) همگی در دریا زندگی می کنند

۲۷) متناسب با هر ویژگی یک جانور را مثال بزنید؟

الف) دارای چشم مرکب هستند.
ب) بدن حلقه حلقه و نرم دارند.
ج) بند پایانی حاوی ۸ پا و فاقد شاخک هستند.
د) نوعی کرم که دستگاه گوارش آن دهان و مخرج دارد اما فاقد دستگاه گردش خون است.
ه) نرم تن فاقد صدف و ساکن دریا است.

پاسخ: الف: زنبور
ب:‌ کرم های خاکی
ج: عنکبوت
د: کرم آسکاریس
ه: هشت پا

۲۸) دانشمندان سلسله جانوران را در دو گروه اصلی مهره داران و بی مهره ها رده بندی میکنند که بیشتر جانوران در گروه بی مهره ها قرار می گیرند.

۲۹) بیشتر بی مهره ها اسکلت خارجی دارند.

۳۰) اسفنج ها ساده‌ترین نوع جانوران هستند.

۳۱) ساده ترین جانوران حتماً در دریا زندگی می کنند و دستگاه اختصاصی برای تنفس ندارند.

۳۲) عروس‌ دریایی نمونه از کیسه تنان متحرک است.

۳۳) بزرگترین گروه کیسه تنان مرجان ها هستند که ترکیبات آهکی دارند.

۳۴) تخم کرم های لوله ای انگل بیشتر از طریق آب و سبزیجات آلوده وارد بدن می‌شود.

۳۵) معمولاً راه تشخیص کرم های انگلی در بدن انجام آزمایش مدفوع است.

۳۶) نرم تنانی مثل لیسه و حلزون از آفت های گیاهی هستند.

۳۷) بزرگترین گروه بندپایان حشرات هستند که شش تا (سه جفت) پا دارند.

۳۸) به ترتیب بیشترین و کمترین پا ار در بین بندپایان هزارپایان و دارند.

۳۹) خرخاکی نمونه خشکی زی از سخت پوستان است.

۴۰) خارپوستان از جانورانی بی مهره ای هستند که درون بدن آنها به جای دستگاه گردش خون دستگاه گردش آب وجود دارد.

۴۱) توتیا و سکه شنی در بین گروه‌های خارپوستان قرار می‌گیرند.

۴۲) کدام موجود در بدن خود دستگاه گردش آب ندارد؟

الف) ستاره دریایی ب) اسفنج ج) توتیا د) سکه شنی

پاسخ: ب) اسفنج

۴۳) کدام موجود تعداد پاهای بیشتری دارد؟

الف) خرچنگ ب) رطیل ج‌) مگس

پاسخ: الف) خرچنگ

۴۴) کدام جانور با سایرین در یک گروه قرار نمی گیرد؟

الف)‌ موش صحرایی ب) مورچه ج) عروس دریایی ۴) ستاره شکننده

پاسخ: الف)‌ موش صحرایی – چون مهره دار است و سایر گزینه بی مهره اند.

۴۵) همه خارپوستان دریازی هستند.

پاسخ: این جمله درست است.

۴۶) هزارپایان به دو گروه گوشت خوار و گیاهخوار تقسیم می شوند.

پاسخ: این جمله درست است.

۴۷) بندپایان دارای اسکلت سخت خارجی هستند به همین علت بسیاری از آن ها پوست اندازی می کنند.

پاسخ: این جمله درست است.

۴۸) کدام یک از موارد زیر از کابردهای صدف ها نیست؟

الف) تهیه ابزارهای زینتی ب) تولید آنتی بیوتیک ج) صنایع دارویی د) تهیه نخ بخیه

پاسخ: ب) تولید آنتی بیوتیک

۴۹) بیشتر کرم های حلقوی، زندگی انگلی دارند. مانند زالو که از خون بدن جانوران دیگر تغذیه می کند.

پاسخ: نادرست – بیشتر کرم های حلقوی زندگی آزاد دارند.

۵۰) کدام مورد از علائم کرم آسکاریس نیست؟

الف) بی اشتهایی ب) خارش انتهای دستگاه گوارش ج) بد خوابی د) اسهال

پاسخ: ب) خارش انتهای دستگاه گوارش – خارش انتهای دستگاه گوارش از علائم کرمک است.

۵۱) کدام گزینه به گروه کرم های پهن تعلق ندارد؟

الف) پلاناریا ب) برگی شکل ج) نواری د) لوله ای

پاسخ: د) لوله ای

۵۲) جمعیت بی مهره ها از جمعیت مهره داران بیشتر است.

پاسخ: این جمله درست است.

۵۳) گوارش مواد غذایی در اسفنج ها بر عهده سلول های رشته داری است که به حرکت آب کمک می کنند.

پاسخ: این جمله درست است.

نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.