سوالات متن فصل ششم علوم هفتم با جواب ⭐️ [ کاملا رایگان ]

سوالات متن فصل ششم علوم هفتم با جواب در ادامه با راه حل کامل و دقیق قرار داده شده است.

در این مطلب آموزشی می خواهیم سوالاتی که برای فصل ششم علوم هفتم توسط معلمان عزیز تهیه شده است ، منتشر کنیم.

با نوین گام مرجع آموزش ابتدایی و دبیرستان همراه باشید.

پیدا کردن سریع سوالات متن علوم

دانش آموزان و اولیا عزیزی که به دنبال سوالات متن درس علوم می باشید ، همه ی سوالات علوم در سایت نوین گام قرار دارد.

اگر میخواهید سریع جواب ها را پیدا کنید فقط کافیست وقتی که در گوگل سرچ می کنید ، اخر عبارتی که می نویسید کلمه نوین گام را هم بنویسید تا سایت ما در نتیجه اول بیاید و سریع جواب را پیدا کنید.

مثلا : سوالات متن فصل ششم علوم هفتم نوین گام .

۱) آب کره چیست؟

پاسخ: به مجموعه آب های موجود در هوا کره (اتمسفر)، سطح و درون زمین که به صورت جامد، مایع و بخار می باشند، آب کره گفته می شود.

۲) آب کره شامل چه چیزهایی می شود؟

پاسخ: آب کره شامل اقیانوس ها، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها، آب های زیرزمینی، رطوبت هوا و یخچال ها می شود.

۳) بارش چگونه رخ می دهد؟

پاسخ: با تابش پرتوهای خورشید به سطح اقیانوس ها، دریاها و دریاچه ها، آب ها تبخیر می شوند و به بالا می روند. بخار آب در آنجا به دلیل کاهش دما، متراکم و به ابر تبدیل می شود. با ادامه روند کاهش دما، اگر درصد رطوبت و میزان دمای هوا به حد مناسبی برسد، بارش رخ می دهد.

۴) برف چگونه تشکیل می شود؟

پاسخ: هرگاه در فرایند متراکم شدن ابرها، دمای هوا خیلی کم باشد، رطوبت هوا به شکل برف به سطح زمین می ریزد.

۵) باران چگونه تشکیل می شود؟

پاسخ: در صورتی که دمای هوا هنگام تراکم، بالاتر از صفر درجه سلسیوس باشد، رطوبت هوا به شکل باران به سطح زمین می ریزد.

۶) تگرگ چگونه تشکیل می شود؟

پاسخ: اگر قطره های باران در مسیر پایین آمدن به سطح زمین از توده هوای سرد عبور کنند به تگرگ تبدیل می شوند.

۷) هواشناسی به چه معناست؟

پاسخ: هواشناسی دانشی است که درباره شناخت جو و هوای اطراف کره زمین به مطالعه و تحقیق می پردازد.

۸) مهمترین کار هواشناسی چیست؟

پاسخ: یکی از مهم ترین کارهای هواشناسی اندازه گیری مقدار بارندگی است که در ایستگاه های باران سنجی برحسب میلی متر انجام می شود.

۹) آب حاصل از بارش به کجا می رود؟

پاسخ: پس از بارش، بخشی از آب تبخیر می شود و به هوا کره (اتمسفر) صعود می کند. قسمتی از آن در سطح زمین، جاری می شود و بخش باقیمانده به درون زمین نفوذ می کند.

۱۰) عامل اصلی حرکت آب ها در زمین چیست؟

پاسخ: شیب زمین

۱۱) حوضه آبریز چیست؟

پاسخ: منطقه ای که آب های سطحی آن توسط یک رود و انشعابات آن از نقاط مرتفع به سمت نواحی پست‌تر هدایت می شود، حوضه آبریز نام دارد.

۱۲) رودخانه ها به چند صورت جریان پیدا می کنند؟ دلایل آن را بنویسید.

پاسخ: رودخانه در مسیر حرکت خود ممکن است به صورت مستقیم یا مارپیچ جریان داشته باشد. اگر شیب زمینی که رودخانه در آن جریان دارد، زیاد باشد، رودخانه مسیر مستقیم پیدا می کند و در صورتی که شیب زمین کم باشد، رودخانه مسیر مارپیچی به خود می گیرد.

۱۳) آبشار چگونه به وجود می آید؟

پاسخ: علت تشکیل آبشار این است که آب در مسیر جریان خود، ابتدا از سنگ های سخت و مقاوم سپس از سنگ های نرم و کم مقاومت عبور می کند. بر اثر فرسایش در زمان نسبتاً طولانی، سنگ های مقاوم برجای می مانند و سنگ های نرم از بین می روند و اختلاف ارتفاع در مسیر رود ایجاد می شود که به آن آبشار گفته می شود.

۱۴) مهمترین منابع آلودگی رودخانه ها را چیست؟

پاسخ: تخلیه فاضلاب ها

۱۵) دریاچه را تعریف کنید.

پاسخ: بخشی از آب کره که در سطح خشکی ها واقع شده است و به طور طبیعی به آب های آزاد راه ندارد، دریاچه نامیده می شود.

۱۶) دریاچه ها از چه لحاظی اهمیت دارند؟

پاسخ: دریاچه ها از نظر تأمین مواد غذایی، مواد معدنی، ذخایر نفت و گاز، گردشگری، تعدیل آب و‌ هوای منطقه، حمل و‌ نقل و کشتیرانی اهمیت دارند.

۱۷) انواع روش های ایجاد دریاچه مصنوعی را نوشته و مثال بزنید.

پاسخ: برخی از دریاچه ها در پشت سدها به وجود می آیند. از آب ذخیره شده در این دریاچه ها برای تولید برق، کشاورزی و آب آشامیدنی استفاده می شود؛ مانند سد امیرکبیر که در شمال شهر کرج واقع شده است. گاهی دریاچه هایی در اطراف شهرها به منظور تعدیل دمای هوا، حفظ محیط زیست و توسعه گردشگری ایجاد می شوند؛ مانند دریاچه مصنوعی شهدای خلیج فارس که در منطقه چیتگر تهران احداث شده است.

۱۸) انواع ساحل را نام برده و توضیح دهید.

پاسخ: سواحل صخره ای و پرتگاهی: سواحلی که جنس سنگ های ساحلی در برابر فرسایش مقاومند.
سواحل همواره و ماسه ای: سواحی که سنگ های آن مقاومت کمی در برابر فرسایش دارند.

۱۹) حرکت آب دریا ها به چند شکل انجام می شود؟

پاسخ: به صورت امواج دریا، جریان های دریایی و جزر و مد است.

۲۰) موج چیست؟

پاسخ: به حرکت آب به سمت بالا و پایین، موج آب گفته می شود.

۲۱) سونامی (آبتاز) چیست؟

پاسخ: هنگام وقوع زمین لرزه و آتشفشان های زیردریایی، امواج بزرگی در دریا ایجاد می شود که به آن آبتاز (سونامی) می گویند.

۲۲) جزر و مد را به ترتیب تعریف کرده و علت تشکیل آن را بنویسید.

پاسخ: جزر و مد در اثر نیروی گرانشی ماه و خورشید ایجاد می شود. به بالا آمدن آب و حرکت آن به سمت ساحل مد و به پایین رفتن آب در سواحل، جزر گفته می شود.

۲۳) جزر و مد چه کاربردی دارد؟

پاسخ: تولید انرژی الکتریسیته و ماهی گیری

۲۴) یخچال ها چگونه تشکیل می شوند؟

پاسخ: در مناطقی از کره زمین که میانگین دمای هوا از صفر درجه سلسیوس کمتر است، بارش عمدتاً به صورت برف است. با انباشته شدن برف طی سال های متمادی در این نواحی، یخچال تشکیل می شود.

۲۵) انواع یخچال ها را نام برده و توضیح دهید.

پاسخ: یخچال ها به طور کلی به دو دسته قطبی و کوهستانی تقسیم می شوند. یخچال های عظیم قطبی در نواحی قطب شمال و جنوب کره زمین قرار دارند و یخچال های کوهستانی در نواحی مرتفع سطح خشکی ها تشکیل می شوند.

۲۶) اهمیت آب در چیست؟

پاسخ: آب مهمترین عامل حیات است. همه موجودات زنده برای ادامه زندگی به آب نیاز دارند. در زندگی روزمره برای شستن دست و صورت، مسواک زدن، وضو گرفتن، تهیه غذا صنعت، ساختمان سازی و … به آب نیاز داریم.

۲۷) چرا در کشورهایی مثل کشور ما آب اهمیت بیشتری دارد و به استفاده درست از منابع آبی و مهار آب های سطحی بها بیشتری می دهند؟

پاسخ: چون کشور ما به طور طبیعی بر روی نوار بیابانی دنیا واقع شده است.

۲۸) چند درصد از سطح کره زمین را آب فرا گرفته است؟

پاسخ: بیش از ۷۵ درصد

۲۹) بیشتر آبهای کره زمین شیرین هستند یا شور؟

پاسخ: شور

۳۰) ابر چگونه تشکیل می شود؟

پاسخ: با تابش پرتوهای خورشید به سطح اقیانوس ها ، دریاها و دریاچه ها آب تبخیر می شود و بالا می رود بخار آب در آنجا به دلیل کاهش دما ، متراکم شده و به ابر تبدیل می شود.

ادامه سوالات متن فصل ششم علوم هفتم :

۳۲) آب حاصل از بارش چه می شود ؟

پاسخ: ۱) بخشی از آب تبخیر شده و به اتمسفر صعود می کند.
۲) قسمتی از آن در سطح زمین جاری می شود.
۳) بخش باقی مانده به درون زمین نفوذ می کند.

۳۱)آب باران در روی زمین چه مسیری را طی می کند؟

پاسخ: این آب ها پس از به هم پیوستن در جهت شیب زمین و به طرف مناطق پستی حرکت می کنند و به دریاچه ها ، دریاها و اقیانوس ها می ریزند.

۳۳) هدف از احداث سد چیست؟

پاسخ: بهره برداری بهتر و جلوگیری از هدر رفتن آب

۳۴) آبشار چگونه ایجاد می گردد؟

پاسخ: اگر رودخانه ای در طی مسیر به محلی برسد که بستر آن به طور ناگهانی دچار اختلاف ارتفاع شود در این صورت آبشار ایجاد می شود.

۳۵) نام دیگر آبشار چیست؟

پاسخ: تند آب

۳۶) بزرگترین دریاچه جهان کدام دریاچه است؟

پاسخ: دریاچه خزر

۳۷) چرا به دریاچه خزر دریا گفته می شود؟

پاسخ: به علت وسعت زیاد

۳۸) دریاچه های کشورمان از چه نظر با هم تفاوت دارند؟

پاسخ: از نظر چگونگی تشکیل

۳۹) دریاچه ها از نظر چگونگی تشکیل به چند دسته تقسیم می شوند؟

پاسخ: دو دسته: برخی از آنها به طور طبیعی شد تشکیل شده اند و بعضی از آنها توسط انسان ایجاد شده اند.

۴۰) کدام دریاچه ایران باقیمانده دریای قدیمی به نام تتیس است؟

پاسخ: دریاچه خزر

۴۱) دریاچه هایی که به طور مصنوعی ایجاد می شوند از چه نظر با هم تفاوت دارند؟

پاسخ: از نظر کاربرد و بهره برداری

۴۲) دریاچه هایی که در پشت سدها به وجود می آیند چه کاربردی دارند؟

پاسخ: برای تولید برق، کشاورزی و آب آشامیدنی استفاده می شود.

۴۳) سد لتیان در کجا واقع شده است؟

پاسخ: در شمال تهران

۴۴) دریاچه شهدای خلیج فارس در منطقه چیتگر تهران به چه منظور احداث شده است؟

پاسخ: – به منظور تعدیل دمای هوا
– حفظ محیط زیست
– توسعه گردشگری

۴۵) چرا کره زمین از فضا آبی رنگ دیده می شود؟

پاسخ: چون بیشتر از سطح آن حدود (سه چهارم) از آب تشکیل شده است.

۴۶) شکل سواحل دریاها به چه عواملی بستگی دارد؟

پاسخ: به مقاومت سنگ های ساحلی در برابر فرسایش

۴۷) سه نمونه حرکت آب دریا ها کدامند؟

پاسخ: ۱) امواج
۲) جریان های دریایی
۳) جزر و مد

۴۸) امواج دریاها چه اثری بر ساحل ها می گذارند؟

پاسخ: باعث فرسایش و تغییر شکل سواحل می شود.

۴۹) نام دیگر سونامی چیست؟

پاسخ: آبتاز

۵۰) جزر و مد به چه دلیل ایجاد می شود؟

پاسخ: بر اثر نیروی گرانشی ماه و خورشید

۵۱) جزر و مد چه کاربردهایی دارد؟

پاسخ: در تولید انرژی الکتریسته و ماهیگیری استفاده می شود.

۵۲) یخچال ها به طور کلی به چند دسته تقسیم می شوند؟

پاسخ: دو دسته قطبی و کوهستانی

۵۳) یکی از مهمترین کارهای هواشناسی اندازه گیری مقدار بارندگی است.

۵۴) اندازه گیری مقدار بارندگی در ایستگاه های باران سنجی بر حسب میلی متر انجام می شود.

۵۵) اگر شیب زمینی که رودخانه در آن جریان دارد زیاد باشد رود مسیر مستقیم پیدا می کند و در صورتی که شیب زمین کم باشد رود مسیر مارپیچ به خود می گیرد.

۵۶) علت ایجاد دریاچه غار علی صدر بالا بودن سطح آب های زیرزمینی از کف غار است.

۵۷) شکستگی های قسمتی از سنگ کره موجب ایجاد دریاچه ارومیه شده است.

نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.