سوالات متن فصل پانزدهم علوم نهم با جواب ⭐️ [ کاملا رایگان ]

سوالات متن فصل پانزدهم علوم نهم با جواب در ادامه قرار داده شده است.

در این مطلب آموزشی می خواهیم سوالاتی که برای فصل پانزدهم علوم نهم توسط معلمان عزیز تهیه شده است ، منتشر کنیم.

با نوین گام مرجع آموزش ابتدایی و دبیرستان همراه باشید.

پیدا کردن سریع سوالات متن علوم

دانش آموزان و اولیا عزیزی که به دنبال سوالات متن درس علوم می باشید ، همه ی سوالات علوم در سایت نوین گام قرار دارد.

اگر میخواهید سریع جواب ها را پیدا کنید فقط کافیست وقتی که در گوگل سرچ می کنید ، اخر عبارتی که می نویسید کلمه نوین گام را هم بنویسید تا سایت ما در نتیجه اول بیاید و سریع جواب را پیدا کنید.

مثلا : سوالات متن فصل پانزدهم علوم نهم نوین گام .

۱) بوم سازگان را تعریف کنید؟

پاسخ: عوامل زنده و غیرزنده محیط و تأثیرهایی که بر هم می گذارند سیستمی به نام بوم سازگان را می سازند.

۲) تنوع زیستی را تعریف کنید؟

پاسخ: تنوع زیستی به معنای تنوع گونه های جانداران و محیط است که این جانداران در آن زندگی می کنند.

۳) انواع بوم سازگان را بنویسید؟

پاسخ: خشکی ، آبی ، آبی خشکی

۴) رقابت را تعریف کنید؟

پاسخ: رابطه ای که بین جانوران با نیازهای مشابه اتفاق می‌افتد.

۵) شبکه غذایی را تعریف کنید؟

پاسخ: ارتباط بین چند زنجیره غذایی در یک بوم سازگان را شبکه غذایی می گویند.

۶) استتار را تعریف کنید؟

پاسخ: بعضی از جانوران در جایی قرار می‌گیرند و یا به رنگی در می‌آیند که تشخیص آنها از زمینه دشوار است به همین علت شکار از دید شکارچی مخفی می ماند ؛ به این عمل استتار می گویند.

۷) در یک زنجیره غذایی کدام یک از موجودات زنده ، مستقیم با بقیه جانداران زنجیره در ارتباط هستند؟

پاسخ: تجزیه کنندگان از بدن تمام جانداران دیگر تغذیه می کنند.

۸) چرا شقایق دریایی شکارچی ساکن و شیر شکارچی در حال حرکت است؟

پاسخ: تعداد شکارچیانی که می‌توانند در یک بوم سازگان زندگی کنند به تعداد جانورانی بستگی دارد که شکار آنها می شوند.

۹) همیاری را تعریف کنید؟

پاسخ: نوعی رابطه همزیستی که هر دو از همدیگر سود می‌برند

۱۰) یک تفاوت و یک شباهت بین رابطه انگلی و صیادی را ذکر کنید؟

پاسخ: تفاوت: در رابطه صیادی شکار کشته شده و خورده می‌شود ولی در رابطه انگلی میزبان زنده است.
شباهت: در هر دو رابطه یک سود می کند و دیگری ضرر

۱۱) انگل چیست؟

پاسخ: جاندارانی که درون یا روی بدن میزبان زندگی می کند انگل نامیده می شود

۱۲) نوع رابطه غذایی را در موارد زیر بنویسید؟

پاسخ: – زنبور عسل و گل: همیاری
– شقایق دریایی و خرچنگ: صیادی
– جغد و شاهین: رقابتی
– گلسنگ (قارچ و جلبک): همیاری
– میگو و ماهی: همیاری

۱۳) انواعی از حشرات در گرده افشانی گل ها نقش دارند ، اما چرا گفته می‌شود که نقش زنبور عسل از همه مهمتر است؟

پاسخ: زیرا عمل اختصاصی دارد و گل های خاصی را گرده افشانی می کند و در ضمن این کار را گروهی انجام می دهند

۱۴) گل سنگ از چه جانورانی تشکیل شده است و هر کدام چه وظیفه ای دارند؟

پاسخ: جلبک ها: فتوسنتز کننده (تولید کربوهیدرات ها)
قارچ ها: تامین مواد معدنی

۱۵) نقش گل سنگ ها چیست؟

پاسخ: ۱) سبب تشکیل خاک از سنگ می شوند
۲) از آنها مواد رنگی و دارویی استخراج می شود
۳) بخشی از غذای جانورانی مانند گوزن را تشکیل می‌دهند

۱۶) انگلی را تعریف کنید؟

پاسخ: رابطه غذایی بین دو جانور که یکی سود کرده و دیگری زیان می کند.

۱۷) در کدام رابطه غذایی حداقل یک طرف سود می برد؟

پاسخ: در تمامی روابط غذایی حداقل یک نفر سود می برد

۱۸) همسفرگی را تعریف کنید؟

پاسخ: نوعی رابطه همزیستی که یکی از جانداران سود و دیگری نه سود و زیان می‌کند.

۱۹) آنچه از رابطه شکار شکارچی صیادی می دانید بنویسید؟

پاسخ: غذای یک جانور از کشته شدن جانور دیگری تامین می‌شود. فقط صیاد سود می‌برد. صید از بین می‌رود. بیشتر مربوط به جانوران گوشت خوار است.

۲۰) سه نوع ارتباط بین جانداران در هر بوم سازگان را نام ببرید.

پاسخ: – همزیستی
– شکار و شکارچی
– رقابت

۲۱) تعداد شکارچیانی که در یک بوم سازگان زندگی می‌کنند چه ارتباطی به تعداد شکار دارد؟

پاسخ: هر چه شکار بیشتر شود تعداد شکارچیان نیز بیشتر می شود و برعکس

۲۲) تجزیه کنندگان در کدام گروه از زنجیره غذایی قرار دارند و چه وظیفه ای دارند؟

پاسخ: گروه مصرف کنندگان – تبدیل مواد آلی به مواد معدنی مانند کربن دی اکسید آب و گازهای گوگردی

۲۳) جانداری را نام ببرید که رقابت ناآگاهانه دارند؟

پاسخ: روباه معمولی و کورمال

۲۴) تولید کننده ها را تعریف کنید؟

پاسخ: جاندارانی که مواد معدنی را به مواد آلی تبدیل می کنند را تولید کننده می گویند.

۲۵) با توجه به نمودار در مورد باکتریهای غیر بیماری زا که به جوجه ها خورده شده و سپس باکتری مضر به آن ها انتقال داده شده است توضیح دهید؟

پاسخ: جوجه هایی که باکتری مفید خورده بودند کمتر به بیماری که باکتری های مضر تولید می‌کردند مبتلا شدند زیرا در این جوجه ها باکتری های مفید در رقابت با باکتریهای مضر پیروز تر بودند

۲۶) سه عامل غیر زنده و دو عامل زنده در بوم سازگان را بنویسید؟

پاسخ: عوامل غیر زنده: هوا ، خاک ، نور خورشید
عوامل زنده: گیاهان ، جانوران

۲۷) بیشترین عامل انقراض و کاهش گونه های جانداران امروزی چیست؟

پاسخ: فعالیت انسانی

۲۸) چهار مورد از استفاده انسان از طبیعت با شناخت بوم سازگان را بنویسید؟

پاسخ: ۱) ساخت انواع داروها از گیاهان جنگلی
۲) ساخت آنتی بیوتیک که از قارچ ها به دست می آید
۳) استفاده از کفشدوزک برای خوردن آفت‌ها
۴) استفاده از تار عنکبوت و ساخت مواد

۲۹) دریاچه زریوار جزء بوم سازگان آبی است.

۳۰) بوم سازگان آبی خشکی مانند تالاب شادگان.

۳۱) صرف نظر از نوع و اندازه بوم سازگان دو فرآیند مهم انتقال انرژی و چرخه مواد در آن اتفاق می‌افتد.

۳۲) ارتباط موجودات زنده با یکدیگر بیشتر به علت نیاز به ماده و انرژی است.

۳۳) ارتباط غذایی بین چند جاندار که از تولید کننده و مصرف کننده وجود دارد زنجیره غذایی نام دارد.

۳۴) اولین حلقه غذایی تولید کنندگان هستند که با انجام فتوسنتز مواد معدنی را به مواد آلی تبدیل می کنند.

۳۵) علاوه بر گیاهان جلبک ها نیز تولید کننده هستند و می توانند جزء زنجیره غذایی محسوب شوند.

۳۶) در هرم ماده و انرژی در حدود ۱۰ درصد از کل ماده و انرژی به تراز بالاتر انتقال می یابد.

۳۷) مصرف کننده ها در دو گروه گیاه خواران و گوشت خواران طبقه‌بندی می‌شوند.

۳۸) در هرم ماده و انرژی از قاعده به راس تعداد جانداران کاهش می یابد.

۳۹) باکتری ها و قارچ ها نقش مهمی در تجزیه بقایای جانداران دارند.

۴۰) ارتباط همزیستی خود از سه نوع همیاری ، همسفرگی و انگلی تشکیل شده است.

۴۱) رابطه انسان با کرم کدوی گاوی از نوع انگلی است.

۴۲) رابطه زنبور و گل از نوع رابطه همیاری است.

۴۳) گلسنگ موجودی است که از همزیستی قارچ و جلبک به وجود آمده است.

۴۴) بخشی از گلسنگ ها به هوای آلوده حساسند و از بین می‌روند بنابراین مرگ گلسنگ ها ممکن است دلیلی بر آلودگی هوا باشد.

۴۵) گاهی تقسیم بندی زمان شکار رقابت بین دو گونه جانوری را کمتر می کند.

۴۶) امروزه مهمترین خطر برای کاهش تنوع زیستی فعالیت انسان ها است.

۴۷) وقتی می گویند جانوری منقرض شده یعنی هیچ فرد زنده ای از این گونه در طبیعت وجود ندارد.

۴۸) ببر مازندران نمونه‌ای از جانور ایرانی منقرض شده است.

۴۹) اگر افراد دو گونه نیاز مشترکی داشته باشند بین افراد دو گونه رقابت ایجاد می شود.

پاسخ: این جمله درست است.

۵۰) در کدام رابطه غذایی حداقل یک طرف سود می برد؟

الف) همیاری ب) همسفرگی ج) انگلی ۴) همه موارد

پاسخ: ۴) همه موارد – در همه روابط غذایی حداقل یک نفر سود می برد.

نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.