سوالات متن فصل پانزدهم علوم هفتم با جواب ⭐️ [ کاملا رایگان ]

سوالات متن فصل پانزدهم علوم هفتم با جواب در ادامه با راه حل کامل و دقیق قرار داده شده است.

در این مطلب آموزشی می خواهیم سوالاتی که برای فصل پانزدهم علوم هفتم توسط معلمان عزیز تهیه شده است ، منتشر کنیم.

با نوین گام مرجع آموزش ابتدایی و دبیرستان همراه باشید.

پیدا کردن سریع سوالات متن علوم

دانش آموزان و اولیا عزیزی که به دنبال سوالات متن درس علوم می باشید ، همه ی سوالات علوم در سایت نوین گام قرار دارد.

اگر میخواهید سریع جواب ها را پیدا کنید فقط کافیست وقتی که در گوگل سرچ می کنید ، اخر عبارتی که می نویسید کلمه نوین گام را هم بنویسید تا سایت ما در نتیجه اول بیاید و سریع جواب را پیدا کنید.

مثلا : سوالات متن فصل پانزدهم علوم هفتم نوین گام .

۱) وظیفه ی دستگاه تنفس چیست؟

پاسخ: دستگاه تنفس، اکسیژن را برای یاخته‌ها تأمین، و کربن دی‌اکسید را دفع می‌کند. همچنین مواد دفعی دیگری وجود دارند که دستگاه دفع، آنها را به خارج از بدن می‌فرستد.

۲) مسیر حرکت هوا را به ترتیب بنویسید.

پاسخ: هوا ابتدا از طریق بینی یا دهان وارد دستگاه تنفس می‌شود و پس از عبور از حلق وارد حنجره و سپس وارد نای می‌شود. نای دو شاخه دارد که به آنها نایژه می‌گویند. نایژه‌ها هوا را به نایژک‌ها که به تعداد زیاد در شُش‌ها پراکنده‌اند، می‌رسانند. در انتهای نایژک‌ها کیسه‌های هوایی قرار دارند.

۳) وظیفه ی مویرگ های خونی اطراف کیسه هوایی چیست؟

پاسخ: بین این مویرگ ها و کسیه های هوایی تبادل گازهای تنفسی انجام می شود.

۴) گاز های تنفسی در کیسه ی هوایی چگونه جا به جا می شوند؟

پاسخ: اکسیژن از کسیه های هوایی وارد خون و کربن دی اکسید از خون وارد کیسه های هوایی می شود.

۵) جایگاه و وظایف شش ها را بنویسید.

پاسخ: شش ها درون قفسه سینه جای دارند. قفسه سینه ضمن محافظت از شش ها در باز و جمع شدن آنها نیز نقش دارد.

۶) جایگاه و وظیفه ی پرده ی دیافراگم را بنویسید.

پاسخ: در پایین ققسه سینه، پرده دیافراگم قرار دارد که با تغییر شکل خود باعث درم و بازدم می شود.

۷) دم و بازدم را تعریف کنید.

پاسخ: ورود هوا از محیط بیرون به درون شش ها را دم و خروج آن از شش ها را بازدم گویند.

۸) پرده ی جنب چیست؟

پاسخ: پرده جنب؛ پرده ای دو لایه است که شش ها را به دیواره داخلی قفسه سینه وصل می کند.

۹) حنجره در کجا بدن واقع شده است؟

پاسخ: حنجره بعد از حلق و در ابتدای نای قرار دارد.

۱۰) تار های صوتی چیست و چه کاربردی دارد؟

پاسخ: درون حنجره دو پرده ماهیچه ای وجود دارد که به آن تارهای صوتی می گویند. عبور هوا از میان این قسمت باعث ارتعاش و تولید صدا می شود.

۱۱) هنگام صحبت کردن، دم انجام می دهیم یا بازدم؟

پاسخ: بازدم

۱۲) پس از تبادل گاز ها در کیسه ی هوایی چه فرایندی در خون اتفاق می افتد؟

پاسخ: پس از مبادلهٔ اکسیژن و کربن دی‌اکسید در کیسه‌های هوایی، کربن دی‌اکسید از طریق شش خارج و اکسیژن وارد خون می‌شود. خون با کمک گویچه‌های قرمز و خوناب (پلاسما) گازهای تنفسی را انتقال می‌دهد. اکسیژن به اطراف یاخته‌ها می‌رسد و وارد آنها می‌شود تا در فرایند آزاد کردن انرژی موادی مثل قندها و چربی‌ها شرکت کند. در این فرایند همچنین گاز کربن دی‌اکسید آزاد می‌شود. کربن دی‌اکسید تولید شده در یاخته‌ها وارد خون می‌شود تا از طریق بازدم از بدن خارج شود.

۱۳) چه موادی از کلیه ها دفع می شود؟

پاسخ: موادی مثل قندها و چربی‌ها شرکت کند. در این فرایند همچنین گاز کربن دی‌اکسید آزاد می‌شود. کربن دی‌اکسید تولید شده در یاخته‌ها وارد خون می‌شود تا از طریق بازدم از بدن خارج شود.

۱۴) کلیه ها به چه شکلی و کجا قرار دارند؟

پاسخ: کلیه ها به صورت دو اندام لوبیایی شکل در طرفین ستون مهره ها و در بالای ناحیه کمر قرار دارند.

۱۵) کدام سرخرگ ها و سیاهرگ هایی به کلیه ها وارد و خارج می شود؟

پاسخ: به هر کلیه یک سرخرگ وارد می‌شود. این سرخرگ انشعابی از بزرگ سرخرگ، آئورت است که خون را برای تصفیه شدن به این اندام می‌آورد. خون تصفیه شده، توسط یک سیاهرگ از کلیه خارج می‌شود و به بزرگ سیاهرگ زیرین می‌ریزد.

۱۶) نفرون چیست؟

پاسخ: در ساختار میکروسکوپی کلیه میلیون‌ها لولهٔ پیچ در پیچ وجود دارد که به آنها لولۀ ادراری یا گُردیزه (نفرون) گویند.

۱۷) کار اصلی کلیه چیست و چه بخشی آن را انجام می دهد؟

پاسخ: کار اصلی کلیه‌ها را این لوله‌ها انجام می‌دهند؛ یعنی خون را تصفیه و مواد دفعی آن را جدا می‌کنند.

۱۸) نحوه ی دفع مواد زاید در کلیه ها را بنویسید.

پاسخ: گُردیزه‌ها، مواد زائد مثل اوره و نمک‌های اضافی خون را به همراه مقداری آب از مویرگ‌ها می‌گیرند و ادرار را می‌سازند. ادرار تشکیل شده در گُردیزه‌ها به لگنچه می‌ریزد و از آنجا از طریق میزنای به مثانه وارد و در آنجا ذخیره می‌شود. وقتی حجم ادرار در مثانه از حدی بیشتر می‌شود، احساس دفع ادرار ایجاد می‌شود.

۱۹) محیط داخلی را تعریف کنید.

پاسخ: یاخته های بدن در میان مایعی بین یاخته ای قرار دارند که به مجموع آن، محیط داخلی می گویند.

۲۰) کلیه چگونه باعث پایدار ماندن محیط داخلی بدن می شوند؟

پاسخ: کلیه‌ها با دفع مواد زائد، آب و نمک‌های اضافی در این تنظیم نقش اساسی دارند. یکی از مهم‌ترین کارهای کلیه، تنظیم میزان آب بدن است. کلیه‌ها با کم و زیاد کردن دفع آب به صورت ادرار این تنظیم را انجام می‌دهند.

۲۱) چه راهکاری در جلوگیری از ایجاد سنگ کلیه و مثانه وجود دارد؟

پاسخ: استفاده از آب های آشامیدنی دارای مواد معدنی مناسب و استاندارد در جلوگیری از این بیماری ها موثر است.

۲۲) هوا برای ورود به شش ها از چه مسیری عبور می کند؟

پاسخ: ۱) بینی
۲) حلق
۳) حنجره
۴) نای
۵) نایژه
۶) نایژک
۷) کیسه های هوایی

۲۳) نایژه چیست؟

پاسخ: نای دو شاخه دارد که به آنها نایژه می گویند.

۲۴) نایژک چیست؟

پاسخ: قسمتی از دستگاه تنفسی بوده که بین نایژه و کیسه هوایی قرار گرفته است.

۲۵) کیسه های هوایی در کجا قرار دارد؟

پاسخ: در انتهای نایژک ها قرار دارند.

۲۶) فضای داخل بینی چه تاثیری روی هوای وارد شده به بدن می‌گذارد؟

پاسخ: فضای داخل بینی هوا را گرم و مرطوب و تصفیه می‌کند.

۲۷) ویژگی های کیسه‌های هوایی شش ها را بنویسید؟

پاسخ: ۱) دیواره ی نازکی دارند
۲) فقط یک لایه سلول های پهن با قطر اندک دارند
۳) اطراف کیسه های هوایی را ، مویرگ‌های خون فراوانی فرا گرفته‌اند

۲۸) شش ها در کجا قرار دارند؟

پاسخ: درون قفسه سینه جای دارند

۲۹) وظایف قفسه سینه چیست؟

پاسخ: ۱) محافظت از شش ها
۲) کمک به باز و بسته شدن شش ها

۳۰) قسمت های مختلف دستگاه تنفس را نام ببرید؟

پاسخ: – مجاری تنفسی (بینی ، حلق ، حنجره ، نای ، نایژه ، نایژک کیسه های هوایی)
– شش
– قفسه سینه
– پرده جنب و پرده دیافراگم

۳۱) محل پرده دیافراگم کجاست؟

پاسخ: در پایین قفسه سینه قرار دارد.

ادامه سوالات متن فصل پانزدهم علوم هفتم :

۳۲) پرده جنب چیست؟

پاسخ: پرده ای دو لایه است که شش ها را به دیواره داخلی قفسه سینه وصل می کند.

۳۳) مایع جنب چیست؟

پاسخ: مایعی که بین دو لایه ی پرده جنب را پر کرده است را مایع جنب می نامند.

۳۴) میزان اکسیژن موجود در هوای سالم و آلوده را مقایسه کنید؟

پاسخ: در هوای سالم ۲۱ درصد اکسیژن وجود دارد ولی در هوای آلوده درصد اکسیژن هوا کاهش یافته است.

۳۵) چند بیماری شایع افراد سیگاری را بنویسید؟

پاسخ: سرطان ریه ، سرطان حنجره و …

۳۶) در صحبت کردن هوای دم نقش دارد یا هوای بازدم؟

پاسخ: هوای بازدم ؛ زیرا پرده صوتی در جهت خروج هوا باز شده و مرتعش می‌شوند

۳۷) وظیفه ی دستگاه تنفس چیست؟

پاسخ: تامین اکسیژن لازم برای کار سلول ها و دفع گاز کربن دی اکسید حاصل از آنها وظیفه دستگاه تنفس است. کربن دی اکسید محصول همیشگی تنفس است.

۳۸) اکسیژن چه کمکی به سلول می‌کند؟

پاسخ: در فرآیند آزاد کردن انرژی مواد مثل قندها شرکت می کند.

۳۹) وظیفه دستگاه دفع ادرار را بنویسید؟

پاسخ: ۱) مواد دفعی مثل اوره را از بدن دفع می‌کند
۲) نمک‌های اضافی بدن را هم به همراه آب مازاد از بدن درفع می کند

۴۰) دستگاه دفع ادرار شامل چه اجزایی است؟

پاسخ: شامل کلیه – میزنای – مثانه – مجرای دفع ادرار

۴۱) کدام کلیه بالاتر قرار دارد؟

پاسخ: چپ (دلیل این مطلب وجود کبد است کبد در داخل شکم سمت راست و در بخش فوقانی آن و ریز دنده هاست و پشت آن کلیه راست قرار گرفته است می توان گفت که در محفظه شکمی کبد به کلیه راست فشار می آورد و آن را به سمت پایین متمایل می کند)

۴۲) کلیه ها کجای بدن قرار دارد؟

پاسخ: در طرفین ستون مهره ها و در بالای ناحیه کمر

۴۳) تفاوت خون سیاهرگی و سرخرگی در کلیه چیست؟

پاسخ: خون سرخرگی شامل مواد دفعی است ولی خون سیاهرگی مواد دفعی ندارد

۴۴) وظیفه سرخرگ کلیه را بنویسید؟

پاسخ: خون را برای تصفیه شدن به کلیه می برد

۴۵) ویژگی سیاهرگ کلیه را بنویسید؟

پاسخ: به بزرگ سیاهرگ زیرین می ریزد.

۴۶) کار اصلی کلیه ها را چه عنصری انجام می دهد؟

پاسخ: نفرون ها یا لوله های ادراری

۴۷) کار نفرون چیست؟

پاسخ: خون را تصفیه می کنند و مواد دفعی آن را جدا می کنند

۴۸) ترکیبات ادرار را بنویسید؟

پاسخ: شامل مواد دفعی مثل اوره و نمک ‌های اضافی خون به همراه مقداری آب است.

۴۹) وظایف کلیه چیست؟

پاسخ: ۱) تنظیم آب بدن
۲) دفع اوره و مواد معدنی اضافی بدن
۳) تنظیم ترکیب خون

۵۰) آب بدن چگونه تنظیم می شود؟

پاسخ: توسط کلیه ها تنظیم می شوند

۵۱) چرا نباید ادرار را به مدت زیاد در مثانه نگه داریم؟

پاسخ: چون ممکن است باعث سنگ مثانه شود

۵۲) اندام های دفعی بدن را نام ببرید؟

پاسخ: ۱) کلیه
۲) شش
۳) پوست

۵۳) دستگاه تنفس تبادل گازها را برعهده دارد واکنش های درون سلول مواد زاید دیگری هم تولید می‌کند که باید به وسیله دستگاه دفع ادرار از بدن خارج شود.

۵۴) تبادل هوایی در شش ها بین مویرگ ها و کیسه های هوایی انجام می شود.

۵۵) ورود هوا از محیط بیرون به درون شش ها را دم و خروج آن از شش ها را بازدم گویند.

۵۶) ادرار از کلیه توسط میزنای از لگنچه به مثانه وارد می شود.

۵۷) سلول های بدن در میان مایع بین سلولی قرار دارند که به مجموعه آن محیط داخلی می گویند.

۵۸) اگر نوع و مقدار مواد موجود در محیط داخلی ثابت باشد سلول کار خود را به خوبی انجام می‌دهد.

نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.