سوالات متن فصل چهارم علوم نهم با جواب ⭐️ [ کاملا رایگان ]

سوالات متن فصل چهارم علوم نهم با جواب در ادامه قرار داده شده است.

در این مطلب آموزشی می خواهیم سوالاتی که برای فصل چهارم علوم نهم توسط معلمان عزیز تهیه شده است ، منتشر کنیم.

با نوین گام مرجع آموزش ابتدایی و دبیرستان همراه باشید.

پیدا کردن سریع سوالات متن علوم

دانش آموزان و اولیا عزیزی که به دنبال سوالات متن درس علوم می باشید ، همه ی سوالات علوم در سایت نوین گام قرار دارد.

اگر میخواهید سریع جواب ها را پیدا کنید فقط کافیست وقتی که در گوگل سرچ می کنید ، اخر عبارتی که می نویسید کلمه نوین گام را هم بنویسید تا سایت ما در نتیجه اول بیاید و سریع جواب را پیدا کنید.

مثلا : سوالات متن فصل چهارم علوم نهم نوین گام .

۱) به مجموع طول هایی که یک متحرک از مبدا تا مقصد می پیماید، مسافت پیموده شده می گویند.

۲) مسافت طی شده را تعریف کنید؟

پاسخ: کل مسیر پیموده شده توسط یک متحرک از مبدا تا مقصد را مسافت طی شده می گویند.

۳) به پاره خطی که دارای جهت می باشد بردار می گویند

 

۴) بردار را تعریف کنید؟

پاسخ: اگر پاره خطی دارای جهت باشد به آن بردار می گویند.

۵) جا به جایی را تعریف کنید.

پاسخ: به اندازه ی بردار جابجایی که نقطه شروع حرکت را به نقطه پایان حرکت وصل می کند جابجایی می گویند.

۶) زمین در یک مدار تقریبا دایره ای شکل به شعاع تقریبی ۱۵۰ میلیون کیلومتر در مدت ۳۶۵ روز به دور خورشید می چرخد اندازه جا به جایی زمین در یک سال چه قدر است؟

۱) صفر ۲) به اندازه قطر مدار ۳) به اندازه محیط دایره ۴) به اندازه نصف محیط دایره

پاسخ: ۱) صفر؛ چون نقطه ابتدایی و انتهایی اش بر هم منطبق هستند پس جا به جایی صفر است ولی مسافت طی شده برابر محیط دایره است.

۷) علی از نقطه A در قسمتی از یک پارک شروع به حرکت به دور پاک کرده است و دوباره به نقطه اول خود باز گشته است جا به جایی و مسافت طی شده علی را با هم مقایسه کنید.

پاسخ: جا به جایی < مسافت طی شده؛ در این حرکت جا به جایی صفر است زیرا به مکان اولیه خود باز گشته است.

۸) سه دانش آموز برای تفریح به پارک رفته اند و از سرسره های پارک برای بازی استفاده می کنند سرسره ها به شکل زیر می باشند به نظر شما جا به جایی و مسافت طی شده دانش آموزان در کدام یک بیشتر است؟

 

سوال 8 فصل جهارم علوم نهم
پاسخ: جا به جایی (۱) = جا به جایی (۲) = جا به جایی (۳)
جا به جایی در هر سه با هم برابر است زیرا جا به جایی فاصله مستقیم مبدا تا مقصد می باشد و در هر سه این فاصله یکی است.
مسافت طی شده (۱) > مسافت طی شده (۳) > مسافت طی شده (۲)

۹) محمد از منزل خود شروع به حرکت می کند و پس از گذشت ۲۰ دقیقه به مدرسه می رسد ۱۰ دقیقه پس از رسیدن به مدرسه متوجه می شود که وسایل مورد نیازش را در منزل جا گذاشته است دوباره به منزل بر می گردد.

الف) نمودار مکان – زمان محمد را رسم کنید. ب) جا به جایی محمد چند متر است؟

پاسخ: در تصویر زیر می توانید جواب قسمت الف را مشاهده کنید:

سوال 9 فصل جهارم علوم نهم
ب: جا به جایی صفر است چون به مبدا خود باز گشته.

۱۰) متحرکی بر روی محیط دایره ای به شعاع ۴ متر حرکت می کند در هر یک از حالات زیر جابه جایی و مسافت طی شده را تعیین کنید؟ (عدد پی برابر ۳)

آ) پس از نیم دور
ب) پس از یک چهارم دور
پ) پس از سه چهارم دور

پاسخ: در تصویر زیر می توانید پاسخ این تمرین را مشاهده کنید.

سوال 10فصل جهارم علوم نهم
۱۱) در حرکت بر روی خط راست بردارهای جا به جایی همواره در یک سو هستند

پاسخ: نادرست، در حرکت بر روی خط راست، بردارهای جا به جایی ممکن است هم سو یا غیر هم سو باشند.

۱۲) مسافت طی شده و جا به جایی هر دو از جنس طول هستند.

۱۳) جا به جایی و مسافت طی شده از چه نظر به هم شبیه هستند؟ (چه ویژگی مشترکی دارند؟)

۱- هر دو کمیتی از جنس جرم هستند.
۲- هر دو کمیتی از جنس طول هستند.
۳- هر دو کمیتی از جنس زمان است.
۴- جابه جایی و مسافت طی شده همواره با هم برابرند.

پاسخ: ۲- هر دو کمیتی از جنس طول هستند.

۱۴) جا به جایی و مسافت طی شده از چه نظر به هم شبیه هستند؟

پاسخ: هر دو کمیتی از جنس طول می باشند یکای استاندارد هر دو در واحد SI، متر می باشد.

۱۵) به مقدار مسافت طی شده در واحد زمان، تندی متوسط می گویند.

۱۶) یکای تندی متوسط در واحد Sl (اس ل) m/s می باشد.

۱۷) اگر خودرویی مسیر میدان روبه رو را در زمان ۱۲۵ طی کند، تندی متوسط این خودرو m/s می باشد؟ (پی = ۳)

پاسخ: در تصویر زیر می توانید مراحل حل این تمرین را مشاهده کنید:

سوال 17فصل جهارم علوم نهم
۱۸) اگر صدای یک آذرخش را ۵s پس از مشاهده نور آن بشنویم فاصله تقریبی صاعقه با ما چند متر است؟ (تندی صوت در هوا = ۳۴۰m/s)

۱) ۶۸ ۲)‌ ۶۸۰ ۳) ۱۷۰ ۴) ۱۷۰۰

پاسخ: ۴) ۱۷۰۰ – در تصویر زیر می توانید مراحل حل آن را ببینید.

۱۹) برای تبدیل یکای km/h به m/s باید عدد مورد نظر را در ۳.۶ ضرب کنیم.

پاسخ: نادرست، برای تبدیل یکای km/h به m/s باید عدد مورد نظر را تقسیم بر عدد ۳.۶ کنیم.

۲۰) تندی متوسط خودرویی ۷۲km/h یا ۲۰ متر بر ثانیه می باشد.

۲۱) ۴۵m/s چند کیلومتر بر ساعت است؟

پاسخ: مراحل حل :

۴۵ × ۳.۶ = ۱۶۲ km/h

۲۲) سرعت متوسط را تعریف کنید؟

پاسخ: به نسبت جا به جایی به مدت زمان صرف شده (به واحد زمان) سرعت متوسط می گویند.

۲۳) دونده ای مسیر زیر را برای رسیدن به مقصدش دویده است اگر مدت زمان حرکت این دونده از مبدا تا مقصد ۱۰۰s طول بکشد سرعت متوسط این دونده چند m/s است؟

پاسخ: در تصویر زیر می توانید مراحل حل این تمرین را مشاهده کنید:

سوال 23فصل جهارم علوم نهم
۲۴) تندی لحظه ای را تعریف کنید؟

پاسخ: به تندی متحرک در هر لحظه تندی لحظه ای می گویند.

۲۵) هر گاه سرعت لحظه ای متحرکی که بر روی خط راست حرکت می کند در تمام لحظه ها یکسان باشد حرکت آن یکنواخت روی خط راست نامیده می شود.

پاسخ: این جمله درست است.

۲۶) اگر تندی خودرو در طول مسیر تغییری نکند تندی متوسط و تندی لحظه ای خودرو با هم برابراند.

۲۷) در حرکت یکنواخت، سرعت متوسط بین دو لحظه دلخواه برابر با سرعت لحظه ای است.

۲۸) در حرکت یکنواخت متحرک در زمان های مساوی مسافت های یکسانی را طی می کند.

پاسخ: این جمله درست است.

۲۹) هنگامی که می گوییم خودرویی با تندی ۴۰km/h به طرف شرق در حرکت است سرعت آن را مشخص کرده ایم.

۳۰) حرکت شتابدار چیست؟

پاسخ: هنگامی که سرعت یک متحرک در حال تغییر باشد، می گوئیم حرکتش دارای شتاب است.

۳۱) به تغییرات سرعت در واحد زمان شتاب متوسط می گویند.

۳۲) تغییرات سرعت در واحد زمان را چه می گویند؟

۱) سرعت متوسط
۲) سرعت لحظه ای
3) تندی لحظه ای
۴) شتاب متوسط

پاسخ: ۴) شتاب متوسط

۳۳) زمانی که اتومبیل در یک مسیر مستقیم حرکت می کند و تندی سنج اتومبیل عدد ثابتی را نشان میدهد به این معنی است که شتاب حرکت صفر است.

پاسخ: این جمله درست است.

۳۴) وقتی در یک مسیر مستقیم تندی سنج اتومبیل عدد ثابتی را نشان می دهد منظور چیست؟

۱) شتاب حرکت صفر است.
۲) شتاب حرکت در حال زیاد شدن است.
۳) سرعت متوسط در حال افزایش است.
۴) جا به جایی متحرک صفر است.

پاسخ: ۱) شتاب حرکت صفر است.

۳۵) شتاب متوسط را تعریف کنید؟

پاسخ: به تغییرات سرعت بر زمان تغییرات سرعت شتاب متوسط می گویند.

نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.