با چه رتبه ای کجا قبول میشم ؟

( کلیک کنید )

سوالات متن فصل چهارم علوم هشتم با جواب ⭐️ [ کاملا رایگان ]

سوالات متن فصل چهارم علوم هشتم با جواب در ادامه با راه حل کامل و دقیق قرار داده شده است.

در این مطلب آموزشی می خواهیم سوالاتی که برای فصل چهارم علوم هشتم توسط معلمان عزیز تهیه شده است ، منتشر کنیم.

با نوین گام مرجع آموزش ابتدایی و دبیرستان همراه باشید.

پیدا کردن سریع سوالات متن علوم

دانش آموزان و اولیا عزیزی که به دنبال سوالات متن درس علوم می باشید ، همه ی سوالات علوم در سایت نوین گام قرار دارد.

اگر میخواهید سریع جواب ها را پیدا کنید فقط کافیست وقتی که در گوگل سرچ می کنید ، اخر عبارتی که می نویسید کلمه نوین گام را هم بنویسید تا سایت ما در نتیجه اول بیاید و سریع جواب را پیدا کنید.

مثلا : سوالات متن فصل چهارم علوم هشتم نوین گام .

۱) هماهنگی و تنظیم دستگاه های بدن در شرایط مختلف به چند صورت انجام می شود؟

پاسخ: به دو صورت عصبی و شیمیایی (هورمونی)

۲) دستگاه عصبی از چند بخش تشکیل شده است؟

پاسخ: از دو بخش دستگاه عصبی مرکزی و دستگاه عصبی محیطی

۳) دستگاه عصبی مرکزی از چند بخش تشکیل شده است؟

پاسخ: مغز و نخاع

۴) دستگاه عصبی محیطی از چند بخش تشکیل شده است؟

پاسخ: از اعصابی که از مغز و نخاع منشعب می شوند، تشکیل شده است.

۵) دستگاه عصبی مرکزی چه وظیفه ای دارد؟

پاسخ: دستگاه عصبی مرکزی اعمال ارادی و غیر ارادی بدن را کنترل می کند و اطلاعات دریافت شده از محیط بیرون و درون بدن را تفسیر می کند به آن ها پاسخ می دهد.

۶) دستگاه عصبی محیطی چه وظیفه ای دارد؟

پاسخ: بین دستگاه عصبی مرکزی (مغز و نخاع) و بخش های مختلف بدن ارتباط برقرار می کند.

۷) منظور از اعمال ارادی چیست؟

پاسخ: اعمالی مانند: فکر کردن، راه رفتن، مطالعه کردن، تصمیم گرفتن و … چون با اراده و خواست ما انجام می شوند به آن ها فعالیت ارادی می گوییم.

۸) فعالیت های غیر ارادی انعکاسی چیست؟

پاسخ: اعمالی مانند: پلک زدن، عطسه، سرفه و ریزش اشک که به صورت غیر ارادی و بدون تفکر انجام می شوند، فعالیت های غیرارادی یا غیرارادی انعکاسی نامیده می شوند.

۹) برای فعالیت های ارادی دستگاه عصبی مثال بزنید.

پاسخ: برداشتن مداد از زمین

۱۰) برای فعالیت های غیر ارادی دستگاه عصبی مثال بزنید.

پاسخ: ضربان قلب

۱۱) برای فعالیت های غیر ارادی غیر انعکاسی دستگاه عصبی مثال بزنید.

پاسخ: عقب کشیدن دست در برخورد با جسم داغ

۱۲) انعکاس چیست؟

پاسخ: در بدن ما گاهی اوقات کارهایی صورت می گیرد که به صورت غیرارادی، بسیار سریع، بدون تفکر و اغلب جهت حفاظت از بخش های بدن به کار می رود. به چنین اعمالی انعکاس گفته می شود. اعمالی مانند عقب کشیدن دست از جسم داغ، ترشح بزاق با مشاهده غذا، پلک زدن چشم، ریزش اشک در مقابل گرد و غبار وارد شده به آن، سرفه کردن، خمیازه کشیدن یا تغییر مردمک چشم در برابر نور از انعکاس ها هستند.

۱۳) ویژگی های اعمال انعکاسی را بنویسید.

پاسخ: بسیار سریع – بدون تفکر – حفاظت از بدن

۱۴) مغز و نخاع در کدام قسمت بدن قرار دارند؟

پاسخ: مغز درون جمجمه و نخاع درون کانال ستون مهره ها قرار دارد.

۱۵) قسمت های سازنده مغز را نام ببرید.

پاسخ: ۱) نیمکره های مخ (بیشتر حجم مغز را نیمکره های مخ تشکیل می دهند) ۲) مخچه ۳) ساقه مغز

۱۶) بزرگترین قسمت مغز چه نام دارد؟

پاسخ: مخ

۱۷) وظایف مخ چیست؟

پاسخ: ۱) مخ حرکات ارادی بدن را کنترل می کند.
۲) از اندام های حسی مانند چشم، پوست، بینی و زبان اطلاعات را دریافت و دستورهای لازم را برای آن ها ارسال می کند.
۳) نیمکره های مخ به ما توانایی فکر کردن، صحبت و حل مسئله را می دهند.

۱۸) نقش مخچه چیست؟

پاسخ: باعث حفظ تعادل بدن می شود.

۱۹) چگونه می توان مخچه را تقویت کرد؟

پاسخ: با تمرین بیشتر، مانند بندبازان و افرادی که ژیمناستیک کار می کنند.

۲۰) ساقه مغز در کجا قرار دارد و نقش آن چیست؟

پاسخ: بخش ساقه مانندی در زیر مخ است که مخ و مخچه را به نخاع وصل می کند.

۲۱) ساقه مغز شامل چه بخش هایی است؟

پاسخ: مغز میانی، پل مغزی، و بصل النخاع است.

۲۲) بصل النخاع چیست؟

پاسخ: پیام مغز یا بصل النخاع بخشی از ساقه مغز است که در بالای نخاع قرار دارد و پایین ترین بخش مغز است.

۲۳) نقش بصل النخاع را بیان کنید.

پاسخ: فعالیت های غیرارادی مثل تنفس، ضربان قلب و فشار خون را کنترل می کند، به دلیل اهمیت به این مرکز در بصل النخاع گره حیات گفته می شود.

۲۴) نخاع کجا قرار دارد؟

پاسخ: نخاع شبیه طناب سفید رنگی درون ستون مهره ها قرار دارد و از بصل النخاع تا کمر امتداد دارد.

۲۵) بخش محیطی شامل اعصابی است که تمامی قسمت های بدن را به بخش مرکزی دستگاه عصبی یعنی مغز و نخاع مرتبط می کند.

۲۶) بخش محیطی دستگاه عصبی از چه قسمت های تشکیل شده است؟

پاسخ: شامل اعصابی است؛ اعصاب حسی و حرکتی که تمامی قسمت های بدن را به بخش مرکزی دستگاه عصبی یعنی مغز و نخاع مرتبط می کند.

۲۷) دستگاه عصبی مرکزی پیام را از بیرون و درون بدن دریافت می کند.

۲۸) کدام یک از اعمال زیر انعکاسی نیست؟

الف) پلک زدن ب) عطسه کردن ج) دویدن د) ریزش اشک

پاسخ: ج) دویدن

۲۹) آیا نیمکره های مخ با هم ارتباط و یا هماهنگی دارند؟ مثال بزنید.

پاسخ: بله وقتی به جسمی نگاه می کنیم، هر دو چشم و هر دو نیمکره با همکاری هم عمل می کنند.

۳۰) مرکز بسیاری از اعمال ارادی بدن کجاست؟

پاسخ: قشر مخ

۳۱) هر یک از فعالیت های زیر مربوط به کدام یک از قسمت های دستگاه عصبی می باشد؟

الف) تنفس
ب) حفظ تعادل بدن
د) انقباض ارادی ماهیچه های دست

پاسخ: الف) بصل النخاع / ب) مخچه / ج) قشر مخ

۳۲) مخچه از دو نیمکره تشکیل شده که توسط بخشی به نام کرمینه به یک دیگر متصل می شوند.

۳۳) نقش نخاع چیست؟

پاسخ: نخاع رابط بین مغز و بخش محیطی دستگاه عصبی است. اطلاعات را به مغز و فرمان های مغز را به اندام های بدن می رساند. همچنین نخاع مرکز برخی از انعکاسی های بدن نیز می باشد.

۳۴) چرا افرادی که دچار آسیب دیدگی نخاع می شوند ناتوانی حسی حرکتی متفاوت دارند؟

پاسخ: چون به هر قسمت نخاع از گردن تا کمر اعصابی وارد و خارج می شوند که ماهیچه ها و اندام های مختلفی از بدن را کنترل می کنند و بسته به محل آسیب دیدگی نخاع، ناتوانی حسی و حرکتی هم متفاوت خواهد بود.

۳۵) اگر نخاع کمر فردی آسیب ببیند چه نوع اختلالی ممکن است در این فرد دیده شود؟

الف) ناتوانی حرکتی در پاها ب) ناتوانی حسی و حرکتی در پاها ج) ناتوانی حسی در پاها

پاسخ: ب) ناتوانی حسی و حرکتی در پاها

۳۶) آیا در بدن ما هم جریان الکتریکی وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن جواب محل آن را بگویید؟

پاسخ: بله در سلول های عصبی

۳۷) نام سلول عصبی چیست؟

پاسخ: نورون

۳۸) سلول های سازنده بافت عصبی را نام ببرید.

پاسخ: ۱) نورون (سلول عصبی)
۲) سلول پشتیبان

۳۹) سلول های پشتیبان چه وظیفه ای دارند؟

پاسخ: وظیفه حمایت از سلول های عصبی را به عهده دارند و مواد غذایی مورد نیاز سلول های عصبی را فراهم می آورند.

۴۰) سه قسمت یک نورون را نام ببرید.

پاسخ: جسم سلولی، دندریت و آکسون هستند.

۴۱) به دندریت ها یا آکسون ها بلند چه گفته می شود؟

پاسخ: تار عصبی

۴۲) اجزای تشکیل دهنده یک سلول را بنویسید.

پاسخ: جسم سلولی – دندریت – آکسون هسته

۴۳) عصب چیست؟

پاسخ: مجموعه ای از تارها در کنار هم که توسط غلافی احاطه شده اند عصب را تشکیل می دهند.

۴۴) جهت پیام عصبی چگونه است؟

پاسخ: پیام عصبی فقط در یک جهت یعنی از دندریت به جسم سلولی و از آن جا به انتهای آکسون هدایت می شود.

۴۵) پیام عصبی چگونه ایجاد می شود؟

پاسخ: تحریک یک نقطه از نورون باعث ایجاد پیام عصبی می شود.

۴۶) نقش اعصاب حسی و حرکتی را بیان کنید.

پاسخ: اعصابی که پیام را به مراکز عصبی می برند به آن ها عصب حسی می گویند. و اعصابی که پیام از مراکز عصبی به اندام های دیگر می برند را عصب حرکتی می نامند.

۴۷) سیناپس چیست؟

پاسخ: به محل نزدیک شدن رشته های عصبی سیناپس می گویند در محل سیناپس سلول ها به هم متصل نیستند ارتباط آن ها را از طریق آزاد شدن مواد شیمیایی خاص برقرار می شود.

۴۸) کدام نوع ارتباط در یک سیناپس قابل مشاهده است؟

پاسخ: به محل ارتباط یک نورون با سلول دیگر سیناپس می گویند.

۴۹) چرا خمیازه می کشیم؟

پاسخ: وقتی سطح اکسیژن تنفسی ما کاهش یابد، دستگاه تنفسی ما باز شده و مار خمیازه می کشیم تا این کاهش اکسیژن جبران شود.

۵۰) خمیازه کشیدن ما ارادی است یا غیر ارادی انعکاسی؟

پاسخ: غیرارادی انعکاسی

۵۱) کدامیک از موارد زیر به طور کامل قسمت سر وجود ندارد؟

الف) مخ ب) مخچه ج) عصب بینایی د) نخاع

پاسخ: د) نخاع

۵۲) به دندریت ها یا آکسون های بلند تار عصبی گفته می شود.

۵۳) جهت حرکت پیام عصبی در یک رشته ی عصبی دندریت به آکسون می باشد.

۵۴) دندریت ها گیرنده نورون هستند و اطلاعات یا پیام ها را دریافت می کنند و به جسم سلولی می آورند و آکسون ها پیام عصبی را از جسم سلولی به بیرون انتقال می دهند.

نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.