سوالات متن پودمان ۱ الگوریتم کاروفناوری نهم با جواب ⭐️ [ کامل ترین جواب ]

سوالات متن پودمان ۱ الگوریتم کاروفناوری نهم با جواب در ادامه با راه حل کامل و دقیق قرار داده شده است.

در این مطلب آموزشی می خواهیم این سوالات را با جواب که توسط معلمان عزیز تهیه شده است ، منتشر کنیم.

با نوین گام مرجع آموزش ابتدایی و دبیرستان همراه باشید.

 

سوالات متن پودمان ۱ الگوریتم کاروفناوری

۱) تعریف «حل مسئله» را بنویسید.

پاسخ: به فرایندی که فرد سعی میکند با کمک آن برای مسائل زندگی روزمره خویش راه حل‌های موثری پیدا کند، «حل مسئله» می‌گویند.

۲) مهمرین بخش های نرم افزارهای رایانه ای کدام است؟

الف) انیمیشن ب) برنامه های رایانه ای ج) پویانمایی د) ویدیو

پاسخ: ب) برنامه های رایانه ای

۳) الگوریتم چیست؟

پاسخ: الگوریتم روشی گام به گام برای حل مسئله است. به هر دستورالعملی که مراحل انجام دادن کاری را با زبانی دقیق و با جزئیات کافی بیان نماید، به طوری که ترتیب مراحل و شرط خاتمه عملیات درآن کاملا مشخص شده باشد، «الگوریتم» می‌گویند.

۴) به فرآیند پیدا کردن راه حل موثر برای مسائل زندگی ….. می گویند.

الف) اکتشاف ب) اختراع ج) ابتکار د) حل مسئله

پاسخ: د) حل مسئله

۵) نمره‌های ماهانه‌ی مریم 19 و 16.75 و 18 و 16 است. الگوریتم محاسبه‌ی معدل نمرات مریم را بنویسید.

پاسخ: 1) شروع
2) نمره های 19 ، 16.75 ، 18 و 16 را زیر هم روی کاغذ بنویسید.
3) نمره‌ها را با هم جمع کنید.
4) حاصل جمع را بر 4 تقسیم کنید.
5) حاصل تقسیم، معدل نمرات مریم است.
6) پایان

۶) برای حل مسئله چه کار باید انجام داد؟

پاسخ: باید درباره ی راه حل های مختلف تصمیم گیری کرد.

۷) واژه‌ی الگوریتم از چه کلمه‌ای گرفته شده است؟

پاسخ: از نام ابوجعفر محمدبن موسی‌الخوارزمی ریاضیدان و منجم ایرانی در قرن دوم هجری قمری گرفته شده است.

 

۸) فواید برنامه ریزی (تصمیم گیری) قبل از انجام کار چیست؟

پاسخ: برنامه ریزی قبل از انجام دادن هر کار باعث می‌شود که آن را با اعتماد به نفس و تسلط بیشتری شروع کنید و اگر در حین اجرا با مشکلی مواجه شوید به جای سردرگمی، می‌کوشید برای آن راه حل مناسبی پیدا کنید.

۹) استفاده از متغیرها در نوشتن الگوریتم چه فایده‌ای دارد؟

پاسخ: با استفاده از الگوریتم‌ها، می‌توان مسئله مشابهی را که فقط اعداد متفاوتی دارد، با همان الگوریتم حل کرد.

۱۰) برنامه ریزی قبل از انجام دادن هر کار باعث می شود که آن را با اعتماد به نفس و تسلط بیشتری شروع کنید.

۱۱) الگوریتمی بنویسید که معدل چهار نمره را حساب کند.

پاسخ: 1) شروع
2) نمره ها را در متغیرهای A ، B ، C و D قرار دهید.
3) S ← A + B + C + D
4) M ← S ÷ 4
5) M معدل است.
6) پایان

۱۲) سه مرحله برنامه ریزی قبل از انجام کار را بنویسید.

پاسخ: 1) بررسی روش های مختلف انجام دادن کار
2) پیش بینی اشکالاتی که ممکن است زمان انجام دادن کار رخ دهد
3) پیدا کردن راه حل برای اشکالات احتمالی

۱۳) در نوشتن الگوریتم برای قرار دادن حاصل محاسبه در یک متغیر از چه علامتی استفاده می‌شود؟

پاسخ: از علامت ← استفاده می شود تا با علامت مساوی که برای مقایسه به کار می رود اشتباه نشود.

۱۴) حل مسئله یک مهارت است.

۱۵) روش روندنما چیست؟

پاسخ: روندنما یا flowchart، روش دیگری برای بیان الگوریتم و با استفاده از شکل های استاندارد است. در این روش، مراحل الگوریتم با استفاده از شکل های هندسی نشان داده می شوند و به وسیله خط های جهت دار، ترتیب اجرای مراحل مشخص می شوند.

۱۶) حل مسئله چیست و یادگیری آن چه فایده ای دارد؟

پاسخ: حل مسئله یک مهارت است و با یادگیری مهارت حل مسئله می توان یک مسئله ساده را خلاقانه حل کرد.

۱۷) در روندنما برای نشان دادن شروع یا پایان عملیات از چه نمادی استفاده می‌شود؟

پاسخ: از شکل بیضی

۱۸) برای رسیدن به یک راه حل خوب بهتر است راه حل های متعددی برای مسئله پیدا کنید.

۱۹) در روندنما برای نشان دادن «دریافت ورودی یا نمایش خروجی» از چه نمادی استفاده می‌شود؟

پاسخ: از شکل متوازی الاضلاع

۲۰) توانایی یافتن راه حل های جدید و مناسب برای مسائل را خلاقیت، ابداع و نوآوری می گویند.

۲۱) در روندنما برای نشان دادن «انجام دادن فرآیند، محاسبات و مقداردهی» از چه نمادی استفاده می‌شود؟

پاسخ: از شکل مستطیل

۲۲) مراحل حل مسئله را نام ببرید.

پاسخ: مرحله فهمیدن – انتخاب راهبرد مناسب – حل کردن مسئله – بازگشت و مرور مسئله

۲۳) در روندنما برای نشان دادن «وجود یک شرط» از چه نمادی استفاده می‌شود؟

پاسخ: از شکل لوزی

۲۴) مسئله چه زمانی حل شده محسوب می شود؟

پاسخ: زمانی که فرد بفهمد چه کرده و چرا آن کارها برای بدست آوردن پاسخ درست، مناسب بوده است.

۲۵) الگوریتمی بنویسید که با دریافت دو اندازه زاویه، مشخص کند که آیا این زاویه ها متمم هم هستند یا خیر؟ سپس روند نمای آن را نیز رسم کنید.

پاسخ: 1) شروع
2) اندازه‌ی زاویه ها را در متغیرهای A و B قرار دهید.
3) اگر 90 =B + A است پس زاویه های A و B متمم هم هستند در غیر اینصورت زاویه های A و B متمم نیستند.
4) پایان

 

 

سوال 25 پودمان 1 الگوریتم

 

 

۲۶) مسائل پیچیده را معمولا چگونه حل می کنند؟

پاسخ: آن را به چند مسئله کوچکتر تقسیم می کنند و با حل زیر مسئله ها و کنار هم قرار دادن آن ها، امکان حل مسئله اصلی را فراهم می کنند.

۲۷) یک نرم افزار مناسب برای رسم روندنما را نام ببرید.

پاسخ: Edraw

۲۸) در چه صورتی برای حل مسئله، آن را به چند مسئله کوچکتر تقسیم می کنند؟

پاسخ: پیچیدگی موضوع

۲۹) حلقه چیست و در چه مواقعی (در روندنما) به کار می‌رود؟

پاسخ: ممکن است مواردی پیش بیاید که لازم باشد مراحلی از عملیات، چند بار تکرار شود. با استفاده از یک شرط می‌توان به جای چند بار نوشتن این مراحل، مسیر روندنما را به صورتی تغییر داد که بتوان آنها را به تعداد مورد نیاز، تکرار کرد. به این تکرار مرحله‌ها حلقه می‌گویند.

۳۰) پس از تولید یک محصول و قبل از ارائه و ثبت آن لازم است چه کاری انجام شود؟

پاسخ: آزمایش و بهبود

۳۱) روند نمای الگوریتمی را رسم کنید که 8 نمره از ورودی دریافت کند و میانگین آنها را نمایش دهد.

پاسخ: در تصویر زیر می توانید مشاهده کنید:

 

سوال 31 پودمان 1 الگوریتم

 

۳۲) واژه الگوریتم از نام کدام دانشمند گرفته شده است؟

پاسخ: خوارزمی

۳۳) الگوریتم حتما باید دارای مرحله های شروع و پایان باشد و با شماره گذاری، ترتیب انجام عملیات در آن مشخص شود.

۳۴) روش های بیان الگوریتم را نام برده و تفاوت آن ها را بنویسید.

پاسخ: روش شبه دستور و روش روندنما.

در روش شبه دستور الگوریتم ها را می توان به یکی اتز زبان های گفتاری و نوشتاری مانند فارسی، انگلیسی و … و به صورت دستوری نوشت و در صورت نیاز برای آنها نمادهای ریاضی به کار برد ولی در روش روندنما، مراحل الگوریتم با استفاده از شکل های استاندارد (هندسی) نشان داده می شوند و به وسیله خط های جهت دار، ترتیب اجرای مراحل مشخص می شوند.

۳۵) در روش شبه دستور الگوریتم‌ها را می‌توان به زبان فارسی و به صورت دستوری نوشت و در صورت نیاز برای آن‌ها نمادهای ریاضی به کار برد.

۳۶) الگوریتم روش روندنما چیست؟

پاسخ: در واقع این روش بیان تصویری الگوریتم است که در آن مراحل انجام کار با اشکال هندسی نشان داده می شوند و این مراحل با خطوط جهت داری به هم وصل می شوند.

۳۷) در روش روندنما، عملیات شروه و پایان را با شکل بیضی و انجام پردازش، محاسبات و مقداردهی با شکل مستطیل مشخص می کنند.

۳۸) شکل های متوازی الاضلاع و لوزی چه کاربردی دارند؟

پاسخ: متوازی الاضلاع برای دریافت ورودی یا نمایش خروجی و لوزی برای وجود یک شرط استفاده می شود.

ادامه سوالات متن پودمان ۱ الگوریتم کاروفناوری

۳۹) این شکل جایی استفاده می شوند که نتیجه یک تصمیم گیری، مرحله بعدی را مشخص کند و معمولا دو خروجی بله و خیر دارد؟

پاسخ: لوزی

۴۰) از نرم افزار Edraw به چه منظوری استفاده می شود؟

پاسخ: با کمک این نرم افزار می توانید به آسانی روندنمای الگوریتم های مورد نظر خود را رسم کنید.

۴۱) نرم افزار Edraw چیست؟

پاسخ: نرم افزار رسم روندنمای الگوریتم

۴۲) در الگوریتم حلقه چیست؟

پاسخ: ممکن است مواردی پیش بیاید که لازم باشد مراحلی از عملیات، چند بار تکرار شود. با استفاده از یک شرط می‌توان به جای چندبار نوشتن این مراحل، مسیر روندنما را به صورتی تغییر داد که بتوان آن‌ها را به تعداد مورد نیاز، تکرار کرد. به این تکرار مرحله‌ها حلقه می‌گویند.

۴۳) منظور از حلقه در الگوریتم چیست؟

پاسخ: تکرار مرحله ها

۴۴) الگوریتم سوهانکاری یک قطعه‌ی فلزی را بنویسید و روندنمای آن را رسم کنید.

پاسخ: 1) شروع
2) قطعه فلز بریده شده را به گیره ببندید. قطعه باید کمی بیرون تراز باشد، در غیر این صورت آن را باز کنید و مجددا از گیره و کاملا به طور صحیح به گیره ببندید.
3) سوهان را به شکل مناسب در دست بگیرید و قطعه فلزی را سوهان کاری کنید. سپس زاویه های قطعه را با گونیا کنترل کنید. اگر اضلاع کار بر یکدیگر عمود نیستند، سوهان کاری را ادامه دهید.
4) پایان

 

 

سوال 44 پودمان 1 الگوریتم

 

آشنایی با درس کار و فناوری

کتاب درسی کار و فناوری در پایه هفتم به‌صورت پودمانی تهیه و تدوین شده است که هر پودمان، علاوه بر مهارت‌های عمومی زندگی، معرف یک گروه شغلی دنیای کار نیز هست.

رویکرد آموزشی کتاب، رویکردی فعال و مشارکتی است. برای درس کار و فناوری، بسته آموزشی شامل کتاب درسی، راهنمای معلم، فیلم راهنمای معلم، نرم‌افزار آموزشی دانش آموزان پیش‌بینی‌شده است که در اختیار شما قرار داده شده است.

آن چیزی که در این درس اهمیت بالایی دارد تحقق اهداف همه پودمان‌ها و پروژه‌ها برای کلیه دانش آموزان است.

نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.