کارنامه رتبه 1 کنکور انسانی 1402 ⭐️ ( درصد های دقیق + جزئیات مهم )

کارنامه رتبه 1 کنکور انسانی 1402 ، به همراه درصد ها در ادامه برای شما عزیزان قرار داده شده است.

درصد ریاضی رتبه 1 کنکور انسانی 1402 ، درصد زبان و ادبیات فارسی رتبه 1 کنکور انسانی 1402 ، درصد علوم اجتماعی رتبه 1 کنکور انسانی 1402 ، درصد روان شناسی رتبه 1 کنکور انسانی 1402 ، درصد تاریخ و جغرافیا رتبه 1 کنکور انسانی 1402 ، درصد فلسه و منطق رتبه 1 کنکور انسانی 1402 ، درصد اقتصاد رتبه 1 کنکور انسانی 1402 و درصد زبان عربی رتبه 1 کنکور انسانی 1402 را با بررسی کارنامه به صورت دقیق می توان متوجه شد.

با نوین گام همراه باشید.

 

درصدهای مهدی نیکوکار (رتبه 1 کنکور 1402 انسانی ) در کنکور تیر :

✔️ ریاضی : 38.34 درصد

✔️ زبان و ادبیات فارسی : 67.78 درصد

✔️ علوم اجتماعی : 91.12 درصد

✔️  روان شناسی : 82.23 درصد

✔️ زبان عربی : 100 درصد

✔️ تاریخ و جغرافیا : 60 درصد

✔️ فلسفه و منطق : 76.67 درصد

✔️ اقتصاد : 100 درصد

 

ترازهای مهدی نیکوکار ( رتبه 1 کنکور 1402 انسانی ) در کنکور تیر :

✔️ تراز کنکور اختصاصی رتبه یک انسانی 1402 : 13555 درصد

✔️ تراز سوابق تحصیلی نهایی رتبه یک انسانی 1402 : 11370 درصد

 

کارنامه رتبه 1 کنکور انسانی 1402 نوین گام

 

منبع : نوین گام
نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.