کارنامه رتبه 1 کنکور تجربی 1402 ⭐️ ( درصد های دقیق + جزئیات مهم )

کارنامه رتبه 1 کنکور تجربی 1402 ، به همراه درصد ها در ادامه برای شما عزیزان قرار داده شده است.

درصد زیست رتبه 1 کنکور تجربی 1402 ، درصد فیزیک رتبه 1 کنکور تجربی 1402 ، درصد شیمی رتبه 1 کنکور تجربی 1402 ، درصد ریاضی رتبه 1 کنکور تجربی 1402 و درصد زمین شناسی رتبه 1 کنکور تجربی 1402 را با بررسی کارنامه به صورت دقیق می توان متوجه شد.

با نوین گام همراه باشید.

 

کارنامه رتبه 1 کنکور تجربی 1402

 

پرهام مصطفوی که متولد سال 1383 می باشد ، نفر اول کنکور تجربی 1402 است.

درصد های دروس اختصاصی کنکور در کارنامه بالا نشان داده شده است.

در ادامه نیز درصد های پرهام مصطفوی در کنکور دی نیز قرار داده شده است.

 

درصدهای پرهام مصطفوی (رتبه 1 کنکور 1402 ) در کنکور تیر:

✔️ زیست شناسی : 85.19 درصد
✔️  فیزیک : 83.34 درصد
✔️ شیمی : 74.29 درصد
✔️  ریاضی : 53.34 درصد
✔️ زمین شناسی : 75.56 درصد

 

درصدهای پرهام مصطفوی ( رتبه 1 کنکور 1402 ) در کنکور دی:

✔️ زیست شناسی : 88 درصد
✔️ فیزیک : 91 درصد
✔️ شیمی : 69 درصد
✔️  ریاضی : 86 درصد
✔️ زمین شناسی : 82 درصد

 

منبع : نوین گام
نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.