ایزوتوپ های کربن ⭐️ [ درست ترین جواب ]

جوابایزوتوپ های کربن در ادامه به صورت دقیق قرار داده شده است

با نوین گام مرجع آموزش ابتدایی و دبیرستان همراه باشید.

جواب

عنصر کربن دارای ۱۵ ایزوتوپ شناخته شده از ۸C تا ۲۲C است که از این میان دو ایزوتوپ (۱۲C و ۱۳C) به طور طبیعی در طبیعت یافت می‌شود. C ایزوتوپ پرتوزای طبیعی این عنصر است که دارای نیمه عمر ۵٬۷۳۰ سال است.

اهمیت تکرار در یادگیری

حتما برای یادگیری بهتر درس ها آن ها را چند بار تکرار کنید.

تکرار به شما کمک می کند که به خوبی درس ها را به حافظه بسپارید و آن ها را یاد بگیرید.

البته در درس های مختلف حل تمرین در کنار تکرار هم می تواند به یادگیری کمک زیادی کند.

نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.