بارم بندی زیست دوازدهم تجربی 1402 ✔️ (( نهایی خرداد | نهایی شهریور ))

بارم بندی زیست دوازدهم تجربی نهایی شامل بودجه بندی و اهمیت فصل های مختلف این کتاب می باشد که راهنمایی برای دانش آموزان در مطالعه است.

بارم بندی امتحان نهایی درس زیست دوازدهم تجربی خرداد 1402 ، نقش مهمی در معدل دانش آموزان دارد.

حتما با دقت بارم بندی را بخوانید.

در ادامه می توانید تازه ترین نسخه بارم بندی امتحان زیست دوازدهم تجربی را برای امسال مشاهده کنید.

لطفا توجه داشته باشید منظور از بارم بندی سال تحصیلی 1402 یعنی بارم بندی امتحان زیست دوازدهم تجربی درج شده در این مطلب مناسب امتحانات خرداد 1402 می باشد.

بارم بندی فصل به فصل زیست دوازدهم تجربی 1402

این توضیحات دقیقا مطابق توضیحات رسمی آموزش و پرورش است.

چون امتحان نهایی است ، تمامی دانش آموزان دوازدهم همین بارم بندی را دارند.

 

بارم بندی زیست دوازدهم تجربی 1402

 

شماره فصل و عنوان نوبت اولدی ماه نوبت پایانی(آژمون های نهایی خرداد و شهریور و دی ماه)
1- مولکول های اطلاعاتی 6 2/5
2- جریان اطلاعات در یاخته 5 2/5
3- انتقال اطلاعات در نسل ها 4 2/5
4- تغییر در اطلاعات وراثتی 5 2/5
5- از ماده به انرژی 2/5
6- از انرژی به ماده 2/5
7- فناوری های نوین زیستی 2/5
8- رفتارهای جانوران 2/5
جمع نمره 20 20

اهمیت درس زیست

زیست یکی از دروس مهم کنکور تجربی می باشد.

تسلط بر این درس به دانش آموز در امتحانات نهایی و کنکور کمک زیادی می کند.

یکی از بهترین راه ها برای تسلط ، حل تمرین های مختلف است که باعث می شود دانش آموز دید مناسبی به این درس داشته باشد.

برای حل تمرین و تست های مختلف زیست باید مفاهیم را به خوبی یاد گرفته باشید.

در سال های اخیر ، طرح سوالات و تست های ترکیبی از این درس ، باعث شده چالش جدیدی برای دانش آموزان به وجود بیاید.

اهمیت امتحانات نهایی

باتوجه به پر رنگ تر شدن نقش معدل ، بهتر است برای امتحانات وقت کافی اختصاص دهید و با دقت مطالب کتاب را بخوانید.

امتحان نهایی را می توان یک مرور مناسب هم برای کنکور سراسری در نظر گرفت ، که این جنبه یکی از ویژگی های مثبت مطالعه برای امتحان می باشد.

منبع : نوین گام
نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.