تاریخ ابن ابی رافع ⭐️ [ درست ترین جواب ]

جوابتاریخ ابن ابی رافع در ادامه به صورت دقیق قرار داده شده است

با نوین گام مرجع آموزش ابتدایی و دبیرستان همراه باشید.

جواب

عبیدالله‌ بن‌ ابی رافع از شاگردان خاص حضرت علی(ع) بود و در جنگ‌های دوره خلافت امام علی(ع) شرکت کرد. از وی تألیفاتی به‌جای مانده است و وی نخستین کسی است که در علم رجال کتاب نوشت.

عبید الله بن ابی رافع کاتب امیرالمؤمنین (ع) و از یاران خاص و از کارگزاران آن حضرت است. او در جنگ‌های جمل، صِفین و نهروان، شرکت داشت. عبید الله را از آغازگران تألیف در فرهنگ اسلامی دانسته و از برخی آثار او یاد شده است. یکی از کتاب‌های او عبارت است از: “قضایا أمیرالمؤمنین و تسمیة من شهد مع أمیر المؤمنین (ع) الجمل و صفین و النهروان من الصحابة رضی الله عنهم”.

اهمیت تکرار در یادگیری

حتما برای یادگیری بهتر درس ها آن ها را چند بار تکرار کنید.

تکرار به شما کمک می کند که به خوبی درس ها را به حافظه بسپارید و آن ها را یاد بگیرید.

البته در درس های مختلف حل تمرین در کنار تکرار هم می تواند به یادگیری کمک زیادی کند.

نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.