تقلید چیست هفتم ⭐️ [ درست ترین جواب ]

جوابتقلید چیست هفتم در ادامه به صورت دقیق قرار داده شده است

با نوین گام مرجع آموزش ابتدایی و دبیرستان همراه باشید.

جواب

راه شناخت دستورات دینی تقلید نامیده می شود و مرجع تقلید به افرادی گفته می شود که طی سال ها علوم دینی را آموخته است و عادل و اعلم است و به واجبات دینی عمل می کند .

اهمیت تکرار در یادگیری

حتما برای یادگیری بهتر درس ها آن ها را چند بار تکرار کنید.

تکرار به شما کمک می کند که به خوبی درس ها را به حافظه بسپارید و آن ها را یاد بگیرید.

البته در درس های مختلف حل تمرین در کنار تکرار هم می تواند به یادگیری کمک زیادی کند.

نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.