در زمان خسرو انوشیروان چه کارهایی انجام شد کلاس چهارم ⭐️ [ درست ترین جواب ]

جوابدر زمان خسرو انوشیروان چه کارهایی انجام شد کلاس چهارم در ادامه به صورت دقیق قرار داده شده است

با نوین گام مرجع آموزش ابتدایی و دبیرستان همراه باشید.

جواب

یکی از پادشاهان ساسانی خسرو انوشیروان بود که در زمان او شهرهای بزرگی در ایران ساخته شد.
خسرو انوشیروان کاخ های با شکوهی مانند کاخ کسری یا ایوان مداین برای خود ساخت به دستور او دانشگاه بزرگی هم در جندی شاپور در استان خوزستان ساخته شد. به این ترتیب دانش پزشکی در آن شهر رونق گرفت و پزشکانی از ایران و دیگر کشورهای جهان در آن گرد آمدند.

 

اهمیت تکرار در یادگیری

حتما برای یادگیری بهتر درس ها آن ها را چند بار تکرار کنید.

تکرار به شما کمک می کند که به خوبی درس ها را به حافظه بسپارید و آن ها را یاد بگیرید.

البته در درس های مختلف حل تمرین در کنار تکرار هم می تواند به یادگیری کمک زیادی کند.

نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.