سوالات متن فصل دوم علوم نهم با جواب ⭐️ [ کاملا رایگان ]

سوالات متن فصل دوم علوم نهم با جواب در ادامه قرار داده شده است.

در این مطلب آموزشی می خواهیم سوالاتی که برای فصل دوم علوم نهم توسط معلمان عزیز تهیه شده است ، منتشر کنیم.

با نوین گام مرجع آموزش ابتدایی و دبیرستان همراه باشید.

پیدا کردن سریع سوالات متن علوم

دانش آموزان و اولیا عزیزی که به دنبال سوالات متن درس علوم می باشید ، همه ی سوالات علوم در سایت نوین گام قرار دارد.

اگر میخواهید سریع جواب ها را پیدا کنید فقط کافیست وقتی که در گوگل سرچ می کنید ، اخر عبارتی که می نویسید کلمه نوین گام را هم بنویسید تا سایت ما در نتیجه اول بیاید و سریع جواب را پیدا کنید.

مثلا : سوالات متن فصل دوم علوم نهم نوین گام .

۱) ترکیب چیست؟

پاسخ: ماده خالصی است که از چند نوع اتم مختلف به دست می آید مثال آب ، اتانول و سدیم کلرید

۲) پیوند کووالانسی را تعریف کنید؟

پاسخ: وقتی که اتم های دو نافلز کنار یکدیگر قرار می گیرند یک اشتراک الکترونی بین آنها رخ می‌دهد ، در این حالت اتم ها با هم ترکیب می شوند و پیوند کووالانسی تشکیل می دهند.

۳) ترکیب یونی چیست؟

پاسخ: ذرات سازنده این ترکیب ها یون است – مثال سدیم کلرید یا همان نمک خوراکی – کات کبود یا همان مس سولفات

۴) سه نکته درباره آب دریا بنویسید؟

پاسخ: ۱) به دلیل داشتن ناخالصی نمک نقطه جوش بالاتر از آب خالص دارد
۲) رسانای جریان الکتریکی
۳) چگالی بالاتری نسبت به آب خالص دارد ؛ شناور ماندن تخم مرغ در آب دریا نیز به همین دلیل است

۵) چهار مورد از ترکیب های شیمیایی را نام ببرید و کاربرد آنها را بگویید.

پاسخ: اتیلن: استفاده به عنوان ضد یخ
آمونیاک: تزریق به زمین کشاورزی برای رشد بهتر گیاهان
اتانول: استفاده در ضدعفونی بیمارستان ها و لوازم پزشکی
آب آهک: استفاده در تهیه مربا برای ترد کردن کدو حلوایی

۶) پیوند یونی چیست؟

پاسخ: به جاذبه بین یون های مثبت و منفی پیوند یونی می گویند.

۷) چرا محلول ترکیب های یونی برای مثال نمک ها رسانای الکتریکی هستند؟

پاسخ: زیرا این ترکیب از یون مثبت و منفی تشکیل شده است و آنها با حل شدن در آب آزادانه حرکت کرده و سبب برقراری خاصیت الکتریکی در محلول می شوند.

۸) در یک واکنش شیمیایی ۲۸ گرم گاز نیتروژن با ۶ گرم گاز هیدروژن ترکیب شده و دو مولکول آمونیاک را ایجاد می‌کند.
الف) واکنش دهنده ها را در این واکنش مشخص کنید.
ب) فراورده کدام است.
ج) جرم فرآورده واکنش چند گرم است ؟چرا؟

پاسخ: الف: نیتروژن و هیدروژن واکنش می دهند.
ب: آمونیاک
ج: ۳۴ گرم زیرا بر طبق قانون پایستگی جرم ، مجموعه جرم واکنش دهنده ها و فرآورده ها با هم برابر است.

۹) واکنش اتم ها با هم به چند روش است؟

پاسخ: ۱) داد و ستد الکترونیکی ۲) مشارکت الکترونیکی

۱۰) آیا اتم ها نسبت به یون هایشان پایدارتر هستند؟

پاسخ: خیر چون آنها نسبت به اتم حالت پایدار تری دارند اصلاً اتم های یون تشکیل می‌دهند که پایدار شوند.

۱۱) خواص سدیم و کلر را بگویید؟

پاسخ: سدیم :جامد است – فلز خطرناک است – براق است – با آب و اکسیژن به شدت واکنش نشان دهد – الکترون از دست داده و به یون مثبت تبدیل می شود.
کلر :گاز است – زرد رنگ است – سمی است – با گرفتن الکترون به یون منفی تبدیل می شود

۱۲) کاتیون را تعریف کنید؟

پاسخ: برخی اتم ها با از دست دادن الکترون یه یون مثبت (کاتیون) تبدیل می‌شوند و برای خنثی شدن باید الکترون بگیرند.

۱۳) آنیون چیست؟

پاسخ: برخی از اتم ها با گرفتن الکترون به یون منفی (آنیون) تبدیل می شوند و برای خنثی شدن باید الکترون های اضافی را از دست بدهند.

۱۴) چه وقت مواد جدیدتری تولید می شود؟

پاسخ: هر گاه اتم ها در شرایط مناسب در کنار هم قرار گیرند ، یک واکنش شیمیایی بین آنها رخ می‌دهد و مواد جدید تولید می‌شود.

۱۵) ملاک اصلی در انتقال الکترون ها بین فلز و نافلز چیست؟

پاسخ: تبدیل شدن آنها به ذره هایی با مدار الکتریکی کامل هشتایی است.

۱۶) چرا محلول ترکیب های مولکولی رسانایی الکتریکی نیستند؟

پاسخ: زیرا ذرات باردار ندارند و با وجود حل شدن در آب نمی‌توانند رسانای الکتریکی باشند.

۱۷) سه ویژگی برای ترکیبات یونی بنویسید؟

پاسخ: ۱) یون های سازنده به علت اختلاف بار به شدت همدیگر را جذب می‌کنند
۲) ترکیب های یونی در مجموع از نظر بار الکتریکی خنثی هستند
۳) ترکیب های یونی شکننده است و در اثر ضربه خورد می‌شوند
۴) اغلب ترکیب های یونی در آب حل می‌شوند

۱۸) یون چیست؟

پاسخ: ذره هایی با بار الکتریکی مثبت و منفی را یون می گویند.

۱۹) چرا آب اکثر دریا ها و رودها شور است؟

پاسخ: در اثر بارش باران و عبور آب از خاکهای مختلف نمک های موجود در آنها که به خوبی در آب حل می شود در آب حل شده و به دریا ریخته می شود و سبب شوری آب دریا می گردد.

۲۰) ترکیب مولکولی چیست ؟

پاسخ: ذرات سازنده این ترکیب ها مولکول های چند اتمی است مثال اتانول ، شکر ، آب ، آمونیاک ، متان

۲۱) چگونه اتم ها با یکدیگر واکنش می دهند؟

پاسخ: هنگام تشکیل مولکول ها ، اتم ها به جای داد و ستد الکترون ، با یکدیگر الکترون به اشتراک می گذارند.

۲۲) انواع ترکیب ها را بنویسید؟

پاسخ: ترکیب یونی ، ترکیب مولکولی

۲۳) پلی اتیلن را تعریف کنید و یک مثال بزنید؟

پاسخ: پلی تن فرآورده ای است که طی یک تغییر شیمیایی از اتن به دست می‌آید ؛ در این تغییر شیمیایی مولکول های کوچک به مولکول های بزرگ تبدیل می‌شوند (پلیمر)

۲۴) ماده خالص به دو صورت عنصر و ترکیب است..

۲۵) ویژگی مواد به نوع ذره های سازنده آنها بستگی دارد.

۲۶) محلول نمک خوراکی در آب رسانایی الکتریکی ایجاد می کند.

۲۷) حرکت یون ها در محلول ها می تواند سبب برقراری جریان برق در محلول شود.

۲۸) فلزات با از دست دادن الکترون ها به آرایش گاز نجیب قبل از خود می‌رسند.

۲۹) با حرکت از ابتدای گروه به سمت پایین در جدول تناوبی شعاع اتمی افزایش می یابد.

۳۰) در پیوند یونی ملاک داد و ستد الکترونی ، رسیدن الکترون های مدار آخر به عدد هشت می باشد.

۳۱) یون ها با بار مخالف روی هم تاثیر می گذارند و یکدیگر را می ربایند.

۳۲) ترکیب های یونی در مجموع از نظر بار الکتریکی خنثی هستند.

۳۳) نوع پیوند بین اتم های دو نافلز که بر اثر مشارکت الکترونی بین آنها ایجاد می‌شود پیوند کووالانسی نام دارد.

نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.