سوالات متن فصل ششم علوم نهم با جواب ⭐️ [ کاملا رایگان ]

سوالات متن فصل ششم علوم نهم با جواب در ادامه قرار داده شده است.

در این مطلب آموزشی می خواهیم سوالاتی که برای فصل ششم علوم نهم توسط معلمان عزیز تهیه شده است ، منتشر کنیم.

با نوین گام مرجع آموزش ابتدایی و دبیرستان همراه باشید.

پیدا کردن سریع سوالات متن علوم

دانش آموزان و اولیا عزیزی که به دنبال سوالات متن درس علوم می باشید ، همه ی سوالات علوم در سایت نوین گام قرار دارد.

اگر میخواهید سریع جواب ها را پیدا کنید فقط کافیست وقتی که در گوگل سرچ می کنید ، اخر عبارتی که می نویسید کلمه نوین گام را هم بنویسید تا سایت ما در نتیجه اول بیاید و سریع جواب را پیدا کنید.

مثلا : سوالات متن فصل ششم علوم نهم نوین گام .

۱) کدام مورد سن کمتری دارد؟ (پانگه آ – پانتالاسا – لورازیا)

پاسخ: تتیس – ابتدا قاره پانگه آ و دریای پنتالاسا وجود داشت، سپس قاره پانگه آ جدا شده به دو قاره لورازیا و گندوانا تقسیم شد و در نهایت بین آنها را دریای تتیس فرا گرفت.

۲) آبتاز یا سونامی را تعریف کنید؟

پاسخ: به موج های بزرگ آب در اقیانوس ها که بر اثر آتشفشان یا زمین لرزه در کف اقیانوس به وجود آمده اند آبتاز یا سونامی می گویند.

۳) کدام دانشمند برای اولین بار در مورد جداسازی قاره ها و زمین ساخت ورقه ای فرضیه بیان کرد؟

پاسخ: وگنر

 

۴) سه دلیل برای اثبات اتصال قاره ها بنویسید؟ (موافقان وگنر چگونه اثبات کردند که قاره ها در گذشته به هم متصل بوده و سپس نسبت به هم جابجا شده اند؟)

پاسخ: ۱) انطباق حاشیه شرقی قاره آمریکای جنوبی و حاشیه غربی آفریقا
۲) یافتن فسیل های مشابه از جانداران در قاره‌های مختلف
۳) تشابه سنگ شناسی در قاره های آمریکای جنوبی و آفریقا

۵) پدیده هایی که از خروج مواد مذاب در بستر دریای سرخ ایجاد می شوند را نام ببرید؟

پاسخ: آتشفشان
رشته کوه
زمین لرزه

۶) انواع حرکت ورقه های سنگ کره نسبت به هم نام ببرید؟

پاسخ: دور شونده (واگرا)
نزدیک شونده (همگرا)
امتداد لغز (لغزنده)

۷) چهار مورد از پیامدهای حرکت ورقه های سنگ کره را نام ببرید.

پاسخ: ۱) زلزله
۲) آتشفشان
۳) گسل
۴) رشته کوه

۸) عامل اصلی حرکت سنگ کره چیست و منشا انرژی آن از کجا تامین می شود؟

پاسخ: – جریان هم رفته خمیر کره
– انرژی گرمایی درون زمین

۹) سه مورد از خصوصیات ورقه های همگرا را بنویسید؟

پاسخ: ۱) سنگ در حال تخریب است
۲) یک ورقه به زیر به دیگری می رود
۳) آتشفشان های انفجاری ایجاد می‌شوند

۱۰) ورقه های سنگ کره به چند صورت وجود دارد؟

پاسخ: ۱) ورقه اقیانوسی
۲) ورقه قاره ای

۱۱) کدام یک از پدیده های زیر به دلیل جابجایی ورقه اقیانوسی نسبت به هم رخ نمی دهد؟

الف) افزایش مساحت کف اقیانوس
ب) زلزله و آتشفشان و ایجاد جزایر آتشفشانی
ج) ایجاد رشته کوه در کف اقیانوس ها
د) تخریب پوسته و کاهش سطح کره زمین

پاسخ: د) تخریب پوسته و کاهش سطح کره زمین – در محل ورقه های اقیانوسی پوسته در حال تشکیل و اضافه شدن است.

۱۲) ورقه قاره ای را تعریف کنید؟

پاسخ: اگر ورقه سنگ کره در محل قاره ها باشد آن را ورقه قاره ای می نامند.

۱۳) ضخامت سنگ در کدام قسمت کمتر است؟ (کوهپایه – ساحل – کوه – دشت)

پاسخ: ساحل – ضخامت سنگ‌ کره در کف اقیانوس ها در کمترین مقدار خود است. با توجه به گزینه ساحل نزدیکترین ارتفاع به اقیانوس ها دارند.

۱۴) فرضیه گسترش بستر اقیانوس ها را بنویسید؟

پاسخ: ابتدا مواد مذاب در قسمت وسط اقیانوس ها به بستر اقیانوس صعود می کنند و پس از انجماد ورقه اقیانوسی جدید را به وجود می‌آورند و این ورقه ایجاد شده از وسط اقیانوس به سمت ساحل حرکت می‌کند و پس از رسیدن به ساحل با ورقه قاره ای برخورد می کند در ادامه این حرکت ورقه اقیانوسی به زیر ورقه قاره ای فرو می رود.

۱۵) ورقه اقیانوسی را تعریف کنید؟

پاسخ: اگر ورقه سنگ کره در زیر اقیانوس قرار گرفته باشد آن را ورقه اقیانوسی می نامند.

۱۶) علت کمربند لرزه خیز اطراف اقیانوس آرام چیست؟

پاسخ: علت آن برخورد ورقه اقیانوسی آرام به ورقه های قاره اطراف آن است . در اثر این برخورد ورقه اقیانوسی به زیر ورقه قاره ای فرو رانده می‌شود که در اثر فرورانش ورقه ها می شکنند و باعث رخ دادن زمین لرزه های بزرگ و آتشفشان هایی می شود.

۱۷) جریان همرفتی در خمیر کره را توضیح دهید؟

پاسخ: وقتی قسمت های عمیق تر خمیر کره گرم می‌شوند، به دلیل افزایش فاصله مولکولهای ذرات ، چگالی ماده کمتر می شود و در نتیجه سبک شده به طرف بالا می‌رود و قسمت های خنک‌تر جای آن ماده را می‌گیرند این حرکت انتقالی ذرات بر اثر گرما را جریان همرفتی می گویند.

۱۸) مهمترین نواحی زلزله خیز جهان کجاست؟

پاسخ: زمین لرزه بیشتر در مناطقی که در حاشیه ورقه ها قرار دارند رخ می دهد.

۱۹) جریان همرفتی را تعریف کنید؟

پاسخ: انتقال گرما به روش حرکت مواد سیال گرم به سمت بالا و جایگزین شدن آنها با مواد اطراف خنک تر را جریان همرفتی می گویند.

۲۰) چین خوردگی را تعریف کنید؟

پاسخ: حرکت رسوبات بعد از ته نشین شدن در بستر اقیانوس ها در اثر نیروی خمیر کره از حالت افقی خارج ‌شوند به حالت چین خورده در می آیند.

۲۱) زمین ساخت ورقه ای را به اختصار توضیح دهید؟

پاسخ: لایه بیرونی زمین (سنگ‌کره) یکپارچه نیست بلکه تکه‌تکه است و این تکه ها بر روی قسمت خمیری گوشته در حال حرکت هستند به هر تکه یک ورقه گفته می‌شود. این ورقه ها نسبت به هم حرکت دارند گاهی به هم نزدیک می‌شوند و در جاهایی از هم دور می شوند و در بعضی جاها کنار هم می لغزند.

۲۲) رشته کوه زاگرس چگونه ایجاد شده است؟

پاسخ: در اثر برخورد ورقه عربستان با ورقه ایران رشته کوه زاگرس به وجود آمده است . به این ترتیب که از وسط دریای سرخ ، مواد مذاب خمیر کره به بستر این دریا بالا می آیند و پوسته جدید را می سازند و این پوسته به دو طرف حرکت می کند.

۲۳) نظریه اشتقاق و جابجایی قاره ها توسط آلفرد وگنر در سال ۱۹۱۵ آلمانی را بیان کنید؟

پاسخ: حدود ۲۰۰ میلیون سال پیش در سطح کره زمین یک خشکی واحد و بزرگی وجود داشته است که اطراف آن را یک اقیانوس بزرگ فرا گرفته بوده است. میلیون‌ها سال بعدی خشکی بزرگ به دو خشکی کوچکتر تقسیم شد که بین آنها را دریای تتیس پر کرده بود با گذشت زمان هر کدام از دو خشکی مذکور خود نیز به قطعات کوچکتر تبدیل شده و پس از جابجایی ، قاره های امروز را به وجود آورده‌اند.

۲۴) گسل را تعریف کنید؟

پاسخ: اگر سنگ های دو طرف شکستگی نسبت به هم جابجا شوند گسل را به وجود می آورند.

۲۵) کدام یک از سرزمین‌های زیر بخشی از قاره لورازیا نبوده است؟ (آمریکای جنوبی – آمریکای شمالی – اروپا – هندوراس)

پاسخ: آمریکای جنوبی – قاره هایی که از قاره اولیه لورازیا حاصل شدن عبارتند از آسیا ، اروپا و آمریکای شمالی

۲۶) تفاوت درزه و گسل را بنویسید؟

پاسخ: در درزه سنگ های دو طرف شکستگی نسبت به هم جابجا نمی شوند در حالی که در گسل سنگ‌ های دو طرف شکستگی نسبت به هم جابجا می شوند.

۲۷) درزه را تعریف کنید؟

پاسخ: اگر سنگ های دو طرف شکستگی جابجا نشده باشند درزه به وجود می آید.

۲۸) اولین خشکی واحد در سطح کره زمین پانگه آ بود که اقیانوس پانتالاسا اطراف آن را فرا گرفته بود.

۲۹) دریایی که بین خوشگل لورازیا و گندوانا را پر‌ کرده تتیس نام دارد.

۳۰) دریاچه مازندران (خزر) باقیمانده دریای تتیس است.

۳۱) انطباق حاشیه شرقی قاره آمریکا با حاشیه غربی آفریقا گواه متصل بودند دو قاره در گذشته بوده است.

۳۲) سنگ کره بر روی خمیر کره واقع شده است. ورق های سنگ کره بر روی خمیر کره حرکت می کند.

۳۳) بزرگترین ورقه سنگ کره ورقه اقیانوس آرام از آب پوشیده شده است.

۳۴) دما و چگالی قسمت های عمیق تر گوشت نسبت به قسمت های سطحی تر به ترتیب بیشتر و کمتر است.

۳۵) به ترتیب ضخامت چگالی و سن ورقه اقیانوسی از ورقه قاره ای کمتر ، بیشتر ، کمتر می باشد.

۳۶) در ورقه های نزدیک شونده قاره ای و اقیانوسی معمولا ورقه اقیانوسی به زیر ورقه قاره ای رانده می شود.

۳۷) در محل ورقه های واگرا سنگ کره دائماً در حال تشکیل است.

۳۸) کدام پدیده زمین شناسی در تمام جابجایی ها و حاشیه ورقه ها دیده می شود؟

پاسخ: زلزله

نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.