چرا کتاب دهخدا در واقع یک دایره المعارف است ⭐️ [ درست ترین جواب ]

جوابچرا کتاب دهخدا در واقع یک دایره المعارف است در ادامه به صورت دقیق قرار داده شده است

با نوین گام مرجع آموزش ابتدایی و دبیرستان همراه باشید.

 

جواب

برای اینکه دهخدا برای تالیف این کتاب حدود 40 سال طول کشید و در ضمن مهن ترین و کامل ترین کتاب لغتنامه است.

 

اهمیت تکرار در یادگیری

حتما برای یادگیری بهتر درس ها آن ها را چند بار تکرار کنید.

تکرار به شما کمک می کند که به خوبی درس ها را به حافظه بسپارید و آن ها را یاد بگیرید.

البته در درس های مختلف حل تمرین در کنار تکرار هم می تواند به یادگیری کمک زیادی کند.

نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.